Nebezpečná križovatka pri Jumbo Centre v Košiciach sa zmení na bezpečnejšiu pre chodcov aj vodičov. Prispieť k tomu môžu aj Košičania.

Čas spomaliť, to je názov projektu, ktorý koncom roka 2022 odštartovalo mesto Košice a kolektív košických organizácií z oblasti komunitného rozvoja, urbanizmu, udržateľnej mobility, umenia a ďalších organizácií z oblasti dopravy vrátane IDS Východ. Cieľom projektu je premeniť nebezpečne vnímanú križovatku pri Jumbo Centre v Košiciach na miesto, ktoré je bezpečné pre všetkých, najmä tých najzraniteľnejších, teda chodcov, ale aj cyklistov a vodičov. Projekt má otestovať dočasnú intervenciu a jej efekt na bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. 

Vysoká rýchlosť prejazdu automobilov či časté dopravné kolízie. Aj to vyplýva z predbežných dát na križovatke. Za posledné dva roky tu vodiči a vodičky nahlásili v aplikácii Waze 81 menších alebo závažnejších dopravných incidentov. Viac než 60% vodičov v pilotnom meraní prekročilo povolenú rýchlosť pri vjazde do križovatky a maximálna nameraná rýchlosť bola takmer 80 km/h. Križovatka je pritom dôležitým koridorom pri presune detí do okolitých škôl, alebo ľudí, ktorý do okolia prichádzajú do zdravotníckeho zariadenia, kultúrneho centra, alebo do práce. 

Do premeny križovatky na bezpečnejšie miesto sa teraz môžu zapojiť všetci obyvatelia Košíc. Súčasťou projektu je totiž veľký prieskum verejnosti na tému bezpečia v tejto lokalite. Na webovej stránke projektu www.spomalit.sk môžu Košičania vyplniť krátky dotazník a tým prispieť k finálnemu návrhu premeny križovatky. Dotazník nájdete aj tu https://lnk.sk/mxpq.

Na tomto mieste vznikne v roku 2023 najväčšia maľba na asfalte na Slovensku.

„V prieskume verejnosti, ktorý spúšťame, nás zaujíma pohľad širokého spektra ľudí, mladších aj starších, ľudí s pohybovými obmedzeniami, nevidiacich a slabozrakých, rodičov, ktorí tadiaľto prechádzajú s deťmi a podobne. Nesústredíme sa len na názor a vnímanie bezpečia chodcov. Zaujíma nás aj pohľad cyklistov, cyklistiek, vodičov a vodičiek, pretože križovatka má byť bezpečná aj pre nich,” povedala Ivana Skoumalová, spoluriešiteľka projektu. „Finálny návrh realizácie sa však bude opierať aj o mnohé ďalšie dopravné dáta a o odborné konzultácie s profesionálmi v oblasti dopravy. Dopravné dáta by mali byť vyhodnotené na jar 2023,” dodala. 

Prieskum verejnosti bude trvať približne dva mesiace. Zahŕňa otázky na tému bezpečia na ceste a kvality verejného priestoru v oblasti križovatky. Obyvatelia sa tiež môžu vyjadriť k umeleckej inštalácii na asfalte, ktorá bude jedným z hlavných nástrojov premeny križovatky. 

K dotazníku sa verejnosť dostane aj cez webové stránky alebo na sociálnych sieťach Mesta Košice, Creative Industry Košice, Antik Telecom, DPMK, Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Žilinskej Univerzity, hotela Yasmín, IDS Východ, Tabačky Kulturfabrik a ďalších riešiteľských organizácií a organizácií podporujúcich projekt. Výsledky prieskumu budú zverejnené na webe spomalit.sk. Prieskum bude zopakovaný ešte raz, a to približne pol roka po intervencii, aby bol zmeraný efekt zásahu na bezpečnosť chodcov a vnímanie verejného priestoru po intervencii.

„Prieskum verejnosti je jednou z dôležitých súčastí projektu. Veríme, že získame bohaté dáta, ktoré nám pomôžu pochopiť pohľad a potreby ľudí, ktorí križovatkou prechádzajú. Tieto dáta nám pomôžu pri tvorbe finálneho návrhu premeny križovatky, na ktorom spolupracujeme s odborníkmi a odborníčkami v oblasti dopravy a územného plánovania,“ doplnil Pavol Mészáros, spoluriešiteľ projektu.

„Aj z vlastnej skúsenosti viem ako je táto križovatka nebezpečná. Som veľmi rád, že vďaka tejto občianskej aktivite posúvame hranice dopravných riešení v našom meste práve na problematických miestach. Bude to zaujímavá skúsenosť nielen pre nás, ale verím, že aj pre ďalšie štátne orgány. Verím, že spoločným úsilím prispejeme k zlepšeniu dopravnej situácie v meste a postupnými krokmi dokážeme nájsť vhodné a moderné riešenia, ktoré sú dnes štandardom vo vyspelých európskych krajinách,“ uviedol košický viceprimátor Marcel Gibóda.  

Projekt získal grant 25 000 dolárov z nadácie Bloomberg Philanthropies, ktorá podporuje projekty využívajúce umenie a dizajn na zvýšenie bezpečnosti na uliciach, zlepšenie verejných priestorov a zapojenie obyvateľov miestnych komunít do plánovania a tvorby miest –www.asphaltart.bloomberg.org

Tlačová správa
Foto: Via Spoleto / Via Venini, Miláno, Agenzia Mobilitá Ambiente Territorio – AMAT