S cieľom zvyšovania kvality prímestskej autobusovej dopravy dochádza od 1. augusta 2022 na vybraných linkách k zmenám cestovných poriadkov.

Najvýraznejšia zmena sa týka trasy Košice – Sečovce – Vranov nad Topľou – Humenné, kde dochádza k zavedeniu celodenného taktového cestovného poriadku v oboch smeroch. Znamená to, že autobusové spoje budú odchádzať zo zastávok v pravidelných 60-minútových intervaloch, t.j. v rovnakú minútu počas celého dňa. K čiastočnému zavedeniu taktového cestovného poriadku dochádza aj na trase Košice – Prešov – Bardejov, kde budú najmä v smere z Bardejova do Prešova odchádzať spoje zo zastávok v pravidelných 30 alebo 60-minútových intervaloch. Úplné zavedenie taktového CP na trase Košice – Prešov – Bardejov v oboch smeroch predpokladáme od nového roka.

Cestujúcim odporúčame skontrolovať si nové časové polohy spojov na www.cp.sk

Čo môže cestujúca verejnosť od 1. augusta očakávať?

  • zavedenie taktových cestovných poriadkov – pravidelná a rovnomerná dopravná ponuka počas pracovných dní: v hodinovom intervale v oboch smeroch na trase Košice – Sečovce – Vranov nad Topľou – Humenné; na trase Košice – Prešov – Bardejov zatiaľ v čiastočnom variante (1. fáza systémových zmien),
  • skrátenie a zjednotenie cestovných časov (napr. úsek Sečovce – Košice: 40 minút, úsek Bardejov – Košice: 1 hodina a 35 minút),
  • rovnaké zastávky na všetkých spojoch vedených v taktovom intervale,
  • zjednotenie jazdnej doby v úseku Prešov – Košice po diaľnici na 30 minút,
  • pravidelné odchody z Humenného a Košíc na 30. minútu, ako aj príchody do Humenného a Košíc na 30. minútu,
  • odchody väčšiny spojov z Košíc do Bardejova na 30. minútu (1. fáza systémových zmien),
  • koordinácia linky Košice – Sečovce – Vranov nad Topľou – Humenné s rýchlikmi v Košiciach (atraktívne prestupy v smere do aj z Bratislavy), ako aj s osobnými vlakmi v Humennom (smer Medzilaborce a Snina),
  • prispôsobenie časových polôh spojov v úseku Bardejov – Prešov zmenám v grafikone vlakovej dopravy, ktorý začne platiť v decembri tohto roka.

V rámci zmien plánovaných v priebehu najbližšieho roka je zámerom posilniť taktový interval spojov na vybraných úsekoch trasy Košice – Sečovce – Vranov nad Topľou – Humenné na 30 minút prostredníctvom zapojenia ďalších dopravcov do koordinovaného dopravného systému, ako aj zaviesť ucelený 60-minútový interval spojov na trase Košice – Bardejov v oboch smeroch, posilnený v čase špičky v úseku Prešov – Bardejov na odchody každých 30 minút. Počas víkendov bude cieľovým stavom 120-minútový interval spojov. 

So zmenami súvisí aj postupná koordinácia diaľničných spojov medzi Prešovom a Košicami, kde cieľovým stavom počas pracovných dní je 30-minútový interval odchodov, v opodstatnených prípadoch posilnený na 15-minútový interval.

Zavádzanie taktových cestovných poriadkov zvyšuje atraktivitu verejnej dopravy, keďže systém založený na pravidelných intervaloch a prestupných väzbách sa pre užívateľov stáva ľahko pochopiteľným a zapamätateľným, najmä v porovnaní s predchádzajúcimi často chaotickými odchodmi spojov zo zastávok a s množstvom výnimiek v priebehu roka. Cieľom je postupnými krokmi zatraktívniť cestovanie verejnou dopravou aj pre súčasných užívateľov individuálnej automobilovej dopravy. 

K zmenám pristúpili Prešovský a Košický samosprávny kraj v spolupráci s organizátorom IDS a dopravcami SAD Prešov, SAD Humenné a eurobus. Pripomienky k novej podobe CP odporúčame zasielať v priebehu mesiaca august na info@idsvychod.sk alebo prostredníctvom elektronického formulára.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: shutterstock