Zmeny nastanú vo všetkých regiónoch východného Slovenska, preto je dôležité, aby si cestujúci skontrolovali odchody spojov, ktorými cestujú.

Od 11. decembra 2022 budú v prímestskej autobusovej doprave na východnom Slovensku platiť nové cestovné poriadky. Najväčšie zmeny sa týkajú oblasti dolného Spiša. Spoje na viacerých linkách budú premávať v taktovom systéme, ktorý cestujúcim výrazne uľahčí orientáciu v systéme odchodov spojov a prestupných nadväzností.

„Veľmi nás teší, že počet cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave po dlhých rokoch poklesu konečne stúpa. Aby sme trend udržali, pripravili sme ďalšie novinky, ktoré cestovanie autobusmi zatraktívnia. V rámci projektu IDS Východ aktuálne zlepšujeme dopravu najmä v regióne dolného Spiša, teda v okolí miest Krompachy, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves a Levoča. Na viacerých linkách zavádzame taktovú dopravu, vďaka ktorej si cestujúci nebudú musieť zakaždým overovať presný odchod spoja, pretože autobus im pôjde každú hodinu, zvyčajne v rovnakú minútu. Skvalitňujeme aj koordináciu autobusov a vlakov, najmä v Margecanoch, Krompachoch, Trebišove, Rožňave a Bánovciach nad Ondavou,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Doslova taktová revolúcia sa udeje na trase Levoča – Harichovce – Spišská Nová Ves, kde okrem odchodov v pravidelných intervaloch dôjde k zjednoteniu jazdných časov, zrýchleniu dopravy a zavedeniu systémových prestupných nadväzností v Spišskej Novej Vsi so všetkými diaľkovými vlakmi na trase Košice – Bratislava a späť.

„So zavádzaním taktovej dopravy v tatranskom a spišskom regióne sme začali minulý rok. Dnes tento koncept rozširujeme na trasu Levoča – Spišská Nová Ves, kde budú autobusy jazdiť počas väčšiny dňa pravidelne každých 30 minút, v najfrekventovanejších časoch každých 15 minút a v najmenej vyťažených časoch každých 60 minút. Pozitívne zmeny sa, samozrejme, dejú aj v iných regiónoch. Za všetky by som spomenul posilnenie spojov počas rannej špičky z Bardejova do Prešova vrátane skvalitnenia dopravy v opačnom smere v poobedňajšom čase, či postupnú harmonizáciu železničných a autobusových spojov medzi Prešovom a Košicami. Rast počtu cestujúcich v aktuálnom roku potvrdzuje správnosť nastaveného kurzu systémových zmien cestovných poriadkov, ktoré postupne realizujeme na jednotlivých linkách,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

V rámci dolného Spiša upozorňujeme cestujúcich na linku Krompachy – Spišské Podhradie, ktorá bude presmerovaná cez Žehru a Spišský hrad, pričom spoje budú premávať v taktovom režime po Spišské Podhradie, kde bude zabezpečený prestup na spoje do okolitých obcí. Taktový cestovný poriadok pribudne aj na trasách Krompachy – Slovinky, Krompachy – Kaľava a Krompachy – Spišská Nová Ves. Obce Kaľava, Slatvina a Oľšavka budú obslúžené spoločnou linkou, ktorá okrem vyššieho počtu spojov zabezpečí aj nadväznosti s vlakmi.

Od 11. decembra dochádza aj k určitým zmenám v systéme expresných autobusových spojov vedených po diaľnici medzi Prešovom a Košicami, tak aby sa vhodne dopĺňali s vlakmi kategórie REx, ktoré budú po novom medzi krajskými metropolami premávať každých 60 minút počas pracovných dní, resp. každých 120 minút počas víkendov a štátnych sviatkov.

Z pohľadu integrácie autobusovej a vlakovej dopravy patrí medzi zásadné zmeny skvalitnenie prestupných nadväznosti v staniciach Spišská Nová Ves, Krompachy a Spišské Vlachy, v Margecanoch v smere na Kojšov, Gelnicu a Mníšek nad Hnilcom, či v Rožňave prostredníctvom zachádzok väčšieho počtu spojov pred budovu železničnej stanice. Kvôli zmene odchodov vlakov a chýbajúcemu dopravnému spojeniu na večerné pracovné zmeny v Košiciach dôjde k posilneniu autobusovej dopravy v úseku Košice – Moldava nad Bodvou.

V okolí Prešova upozorňujeme na viaceré zmeny v rámci linky Prešov/Sabinov – Široké – Krompachy – Spišská Nová Ves, ktorá bude zapadať do taktového systému spojov v úseku Krompachy – Spišská Nová Ves, pričom v úseku Prešov – Chminianska Nová Ves budú spoje vedené po diaľnici. Na linke Bardejov – Prešov – Košice zasa dochádza k zvýšeniu množstva priamych spojení medzi Bardejovom a Košicami v oboch smeroch. Obciam medzi Koprivnicou a Kukovou pribudnú prestupné väzby do Prešova a Giraltoviec na zastávke Kuková, rázcestie.

Z Vranova nad Topľou do Prešova dochádza v rannej špičke k usporiadaniu spojov do pravidelných intervalov a k zavedeniu rovnomernejších časových rozostupov medzi spojmi dôjde aj v úseku Vranov nad Topľou – Humenné. Na linke z Vranova nad Topľou do Trebišova dôjde počas víkendov k skvalitneniu prestupných nadväzností v Hriadkach na autobusové spojenie do Košíc a v Trebišove k vlakom.

V Starej Ľubovni budú cez námestie prechádzať ďalšie prímestské autobusové spoje, ktoré prichádzajú zo smeru Prešov a pokračujú do Vyšných Ružbách alebo Spišskej Starej Vsi. Spoje z Plavnice do Starej Ľubovne prechádzajúce námestím budú zastavovať aj na zastávke Stará Ľubovňa, Za vodou (zastávke pri Bille).

Medzi ďalšie zmeny patrí aj skvalitnenie dopravnej obsluhy v oblasti Vysokých Tatier, najmä čo sa týka spojení Ždiar – Lendak, Poprad – Bachledova Dolina, Kežmarok – Spišská Belá – Vysoké Tatry a Poprad – Tatranská Javorina.

Okrem vymenovaných príkladov dochádza v cestovných poriadkoch na východnom Slovensku k mnohým ďalším zmenám, cestujúci by si preto mali vopred preveriť odchody spojov na www.cp.sk, prípadne na webových stránkach dopravcov.

V rámci projektu IDS Východ prebieha postupné zavádzanie systematickej dopravnej obsluhy a eliminácia súbežností so železničnou dopravou, ktorá v roku 2023 zvýši rozsah služieb na východnom Slovensku o viac než pol milióna vlakových kilometrov. Zmeny cestovných poriadkov prinášajú obyvateľom východného Slovenska vyšší počet dopravných spojení, pravidelnú ponuku spojov a viac možností prestupu – to všetko pri minimálnych zmenách celkového počtu ročne ubehnutých kilometrov v prímestskej autobusovej doprave.

TS: KSK a PSK
Foto: Dominik Krčmár