Mesto Prešov navštívil 14. septembra 2021 Svätý Otec František, ktorý na priestranstve pri Mestskej hale slúžil Božskú liturgiu Svätého Jána Zlatoústeho. Táto udalosť so sebou priniesla aj rozsiahle organizačné zmeny vo verejnej doprave.

V deň návštevy pápeža boli v Prešove uzatvorené viaceré dôležité dopravné tepny, čo si vyžiadalo masívny odklon dopravy do iných častí mesta. Pred Dopravným podnikom mesta Prešov (DPMP) stála veľká úloha. Bolo potrebné zabezpečiť výluky dotknutých liniek MHD, zostaviť nové cestovné poriadky liniek, upraviť obehy vozidiel, zabezpečiť dostatočný počet vodičov a vozidiel, zabezpečiť posilnenie vybraných liniek, ktoré začali premávať už krátko po polnoci.

Organizácia dopravy v DPMP počas návštevy Sv. Otca Františka v Prešove:

 • počas celého dňa sa v službe vystriedalo 133 vodičov MHD, 6 dopravných dispečerov a všetci administratívni pracovníci Dopravnej prevádzky,
 • na linky MHD bolo vypravených 81 vozidiel, z toho 35 trolejbusov, čo predstavuje nárast o 30% oproti bežnému pracovnému dňu,
 • na zastávkach MHD Železničná stanica, Čierny most a Štúrova sa v priebehu dňa vystriedalo 7 pracovníkov Dopravnej prevádzky, ktorí v úlohe informátorov poskytovali návštevníkom, ale aj bežným cestujúcim informácie o MHD, prípadne ich usmerňovali a navigovali do vybraných cieľov,
 • na obratisku Budovateľská sa počas dňa vystriedali dvaja dopravní dispečeri, ktorí v úlohe výpravcov zabezpečovali organizáciu a posun vozidiel v obratisku a zároveň operatívne riadili dopravu – vypravovali posilové spoje pre cestujúcich po skončení programu pri Mestskej hale,
 • v špeciálne označených autobusoch DPMP realizoval zvoz a rozvoz novinárov a pracovníkov médií na z miesta konania liturgie.
 • od pondelka od 18.00 h až do utorka do 18.00 h mal DPMP v teréne 2 dispečerské vozidlá, na ktorých sa postupne vystriedali traja dopravní dispečeri, ktorých úlohou bolo monitorovať postup jednotlivých uzávierok komunikácií a sledovať celkovú dopravnú situáciu na prešovských cestách,
 • vodiči MHD Prešov odpracovali v tento deň v súčte rekordných 1 068 hodín,
 • vozidlá najazdili na všetkých linkách v súčte viac ako 16 415 kilometrov,
 • vytlačených bolo 220 oznamov vo formáte A3, z ktorých bolo 97 umiestnených na zastávkach MHD a 84 do vozidiel,
 • oznamy zverejnené na účte DPMP na sociálnej sieti Facebook mali dosah 21 975 oslovených ľudí, vyše 1 700 interakcií a vyše 215 zdieľaní,
 • z dôvodu bezplatnej prepravy v tento deň DPMP prelepil až 386 označovačov vo vozidlách, aby nebolo možné označiť si cestovný lístok.
V deň návštevy Sv. Otca sa v službe vystriedalo 133 vodičov. Foto: DPMP.

Zdroj: DPMP
Foto: DPMP