Opatrenia vlády Slovenskej republiky prijaté v dôsledku pandémie COVID-19 spôsobili miliónové straty aj v prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji. Tržby sa spolu s poklesom cestujúcich vlani prepadli oproti roku 2019 o takmer 40 percent.

Prímestskú autobusovú dopravu (PAD) v Košickom samosprávnom kraji (KSK) prevádzkujú spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s. a eurobus, a.s. Od zavedenia opatrení vlády Slovenskej republiky a Krízového štábu Slovenskej republiky o obmedzení mobility jazdí veľká časť autobusových spojov poloprázdna. Kvôli obmedzeniu dochádzky do škôl, s výnimkou materských škôl a 1. stupňa základných škôl, došlo k výraznému úbytku cestujúcich, najmä spomedzi žiakov a študentov. To sa výrazne prejavilo aj na tržbách.

Kým v roku 2019 obaja dopravcovia dosiahli celkové príjmy z cestovného vo výške 13 147 504 eur, v roku 2020 vykázali kvôli pandemickým opatreniam len 8 969 411 eur. Vlaňajšie výnosy z predaja cestovného boli teda oproti roku 2019 nižšie o 4 178 093 eur, čo je pokles o 31,78 %.

Celkový počet prepravených cestujúcich klesol v roku 2020 o 39,07%. Počas roka 2019 využilo služby dopravcov celkovo 21 122 923 ľudí. Vlani previezli prímestské autobusy KSK len 12 871 094 cestujúcich, čo znamená pokles o viac ako osem miliónov.

Obaja dopravcovia vlani zaznamenali výrazný úbytok cestujúcich aj tržieb. Foto: KSK.

Znížením tržieb prišli dopravcovia aj Košický samosprávny kraj o výraznú časť príjmov. Hlavným dôvodom bolo zníženie mobility obyvateľstva súvisiace s pandémiou. Župa preto očakáva za spôsobené straty náhradu.

„Pandémia a nariadenia, ktoré obmedzujú pohyb obyvateľov, mali výrazné negatívne dôsledky aj na prímestskú autobusovú dopravu v Košickom samosprávnom kraji. Školy boli väčšiu časť minulého roka zatvorené, ľudia poväčšine pracovali z domu. Tí, ktorí chodili do práce preferovali z bezpečnostných dôvodov individuálnu dopravu. Po vypuknutí pandémie sme preto v prímestskej autobusovej doprave zaviedli prázdninový režim, neskôr premávali autobusy podľa špeciálne upraveného cestovného poriadku a počas veľkonočných sviatkov bola prímestská doprava na základe odporúčania ministerstva zdravotníctva zastavená úplne. Napriek tomu presiahli výpadky tržieb kvôli pandémii a opatreniam vlády SR 4 milióny eur. Očakávame, že dôsledky týchto nariadení budú kompenzované zo štátneho rozpočtu ako priamy dopad pandémie na rozpočty VÚC,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Naďalej v prázdninovom režime

Autobusy prímestskej autobusovej dopravy jazdia od 21. decembra 2020 v režime školských prázdnin. Nakoľko školy by mali podľa informácií ministerstva školstva aj po 11. januári vyučovať dištančnou formou, prímestská autobusová doprava v Košickom kraji bude aj naďalej premávať podľa cestovných poriadkov platných v režime školských prázdnin. Informácie o aktuálnej ponuke služieb v prímestskej autobusovej doprave budú uvedené na stránkach autobusových dopravcov a na www.cp.sk.

Tlačová správa
Foto: shutterstock.com