Máte dobrý nápad na zlepšenie verejnej dopravy na východnom Slovensku? Zapojte sa do súťaže a získajte zaň odmenu.

Prispejte aj vy svojim nápadom k zvyšovaniu kvality verejnej dopravy na východnom Slovensku. Váš nápad sa môže týkať zlepšenia nadväznosti rôznych druhov verejnej dopravy, prepojenia na služby zdieľanej mobility (e-kolobežky, e-biky a pod.), zlepšenia dostupnosti územia prímestskou, mestskou alebo železničnou dopravou, ale aj úprav dopravnej infraštruktúry. Cieľom je, aby čo najviac ľudí pri cestách do práce, škôl, občianskych zariadení, či za turistikou prestúpilo z áut do verejnej dopravy.

IDS Východ dáva obyvateľom východného Slovenska príležitosť, aby prispeli k zlepšovaniu verejnej osobnej dopravy.

V rámci skvalitnenia dostupnosti verejnou dopravou očakávame vaše nápady týkajúce sa úprav cestovných poriadkov, návrhy iného spôsobu dopravnej obsluhy konkrétnej lokality alebo obce, návrhy na zlepšenie kvality a spoľahlivosti cestovania a pod.

V oblasti infraštruktúry sa nápady môžu týkať preferencie verejnej, cyklistickej alebo pešej dopravy (buspruhy, preferencia na svetelných križovatkách, prechody pre chodcov), ale aj zastavovania na nových zastávkach, zmenu ich názvov alebo premiestnenia zastávok.

Do súťaže sa môžu zapojiť obyvatelia Košického a Prešovského kraja. Svoje nápady na zlepšenie verejnej dopravy môžu odosielať formou e-mailu na info@idsvychod.sk alebo ich napísať do komentára pod súťažný príspevok na sociálnych sieťach Facebook a Instagram IDS Východ. Súťaž prebieha od 15. novembra 2022 do 15. decembra 2022.

Nápady budú posúdené odbornou porotou a najlepšie z nich budú ocenené. Súťažiaci na prvých 3 miestach získajú kredity na dopravnú kartu, a to v hodnote 50 € za nápad na 1. mieste, 40 € za nápad na 2. mieste a 30 € za nápad na 3. mieste. Nápady umiestnené na 4. až 10. mieste budú odmenené propagačnými predmetmi IDS Východ. Ak to bude možné, vybrané nápady budú zrealizované formou zmeny cestovného poriadku. Kompletné podmienky súťaže nájdete TU.

Autor: IDS Východ, s.r.o.