Prešovský samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj prichádzajú s novinkou v prímestskej autobusovej doprave. Cestujúci môžu využiť služby novej infolinky, ktorej cieľom je zlepšiť fungovanie prímestskej autobusovej dopravy.

Cestujúci môžu prostredníctvom infolinky, ktorú v rámci IDS Východ zavádzajú Prešovský a Košický samosprávny kraj, upozorniť na nevypravené spoje, chronické meškania či predčasné odchody spojov. Kraje si od tejto novinky sľubujú ďalšie skvalitnenie služieb v prímestskej autobusovej doprave.

„Už niekoľko rokov sa intenzívne snažíme zvyšovať kvalitu verejnej dopravy, vrátane čo najpresnejšieho dodržiavania cestovných poriadkov. Zvlášť prípady, kde dochádza k chronicky sa opakujúcim meškaniam sú nepríjemné nielen pre pravidelných cestujúcich, ale aj tých občasných, ktorí s meškaním nerátajú, a tak nestihnú prísť načas na vyšetrenie k lekárovi, do práce, či do školy. Neprípustné sú tiež predčasné odchody spojov, kedy vám autobus ujde takpovediac „pred nosom“ aj napriek včasnému príchodu cestujúceho na zastávku. Infolinka má zabezpečiť, aby sme sa o takýchto veciach dozvedeli a následne ich mohli v spolupráci s príslušným dopravcom riešiť,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Okrem toho môžu cestujúci prostredníctvom infolinky nahlásiť aj neprístojné správanie vodiča alebo spolucestujúcich, neprípustné hygienické podmienky v autobuse, či únik tržieb v dôsledku nevydávania cestovných lístkov. Oba samosprávne kraje, ktoré spoje prímestskej autobusovej dopravy financujú, budú tieto hlásenia spracovávať a riešiť s jednotlivými dopravcami, u ktorých došlo k pochybeniam.

„Od verejnej dopravy očakávajú cestujúci najmä spoľahlivosť. Ak sa niekomu stane, že príde na zastávku, no spoj uvedený v cestovnom poriadku nepríde vôbec, pretože bol zo strany dopravcu odrieknutý, je možné, že po takomto zážitku autobusovú dopravu viac nepoužije a uprednostní cestovanie osobným automobilom. Iným problémom, ktorý môže cestujúcich odradiť, sú prípady nízkej kultúry cestovania. Či už ide o nevhodné správanie vodiča alebo spolucestujúcich, prípadne neakceptovateľné hygienické podmienky vo vozidle. Vážnym problémom sú prípady, kedy vodič nevydáva lístky, vďaka čomu môže dôjsť k zrušeniu spoja z dôvodu nízkych priemerných tržieb, resp. nižšieho počtu evidovaných cestujúcich, než je skutočnosť. Vďaka tejto novej službe budeme o týchto situáciách informovaní a verím, že predídeme mnohým problémom, s ktorými sa cestujúci v prímestskej autobusovej doprave mohli stretnúť,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Vzhľadom na charakter verejnej služby a efektivitu vynakladania verejných financií majú samosprávne kraje záujem výskyt vyššie spomínaných problémov v maximálnej miere eliminovať. K tomu im môžu dopomôcť informácie priamo od cestujúcich. Infolinka s telefónnym číslom 055/333 33 31 funguje v pracovných dňoch od 8.00 h do 15.00 h. Od 1. decembra 2021 bude k dispozícii hlasová záznamová služba, linku teda bude možné využívať 24 hodín denne a sedem dní v týždni.

Zmluvnými dopravcami Prešovského samosprávneho kraja sú BUS Karpaty, SAD Humenné, SAD Poprad a SAD Prešov. V rámci Košického samosprávneho kraja zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu spoločnosti ARRIVA Michalovce a eurobus.

Tlačová správa PSK a KSK
Foto: shutterstock