Na webovej stránke dpmp.sk pribudla záložka Straty a nálezy, kde je uvedený zoznam nájdených vecí. Cestujúci si tak môžu jednoduchšie overiť, či sa jeho veci našli vo vozidlách MHD Prešov.

Vodiči prešovskej MHD takmer na dennom poriadku nájdu stratené a zabudnuté dáždniky, tašky, peňaženky, ale aj veľmi hodnotné veci, akými sú mobily, notebooky, či iná elektronika. Všetky nájdené veci vodiči po skončení služby odovzdávajú na dopravnom dispečingu, kde ich službukonajúci dispečer skontroluje a zapíše do evidencie. Častokrát sa stáva, že si cestujúci rýchlo uvedomia, že im niečo chýba a včas kontaktujú zamestnancov Dopravného podniku. V takom prípade sa darí nálezy odovzdať ešte v deň straty ich pôvodným majiteľom, a to tak, že dispečer upovedomí vodiča a naviguje cestujúceho, kedy a akou trasou pôjde dané vozidlo späť a stratenú vec mu odovzdá priamo vodič na linke.

Často sa stáva aj to, že sa pôvodní majitelia k svojim veciam neprihlásia. V zmysle Prepravného poriadku MHD v Prešove (Článok 17 Nálezy) je Dopravný podnik povinný zhromažďovať nájdené veci po dobu dvanástich mesiacov. Ak sa ani po takom čase k nálezom nik neprihlási, tieto nálezy sú zlikvidované.

„Keďže si uvedomujeme, že strata osobných vecí, najmä dokladov a cenností, je nepríjemná a chceme zvýšiť pravdepodobnosť odovzdania nájdených vecí pôvodnému majiteľovi, pribudla na našej webovej stránke záložka Straty a nálezy, ktorá je umiestnená v hornej lište Predpisy a tarifa. V tejto záložke je po vzore iných dopravných podnikov uvedený zoznam nájdených vecí v rozsahu: dátum nálezu, evidenčné číslo nálezu, opis nálezu a poznámka. Zoznam bude v pravidelných intervaloch aktualizovaný a cestujúci si tak môže overiť, či sa jeho veci nenašli práve v našich vozidlách,“ uvádza Dopravný podnik mesta Prešov.

Najbližšie týždne bude v LCD monitoroch trolejbusov a autobusov umiestnený aj informačný leták, ktorý bude cestujúcich informovať o tom, čo robiť v prípade straty osobných vecí. Cieľom je zvýšenie povedomia o týchto situáciách a postupoch pri nich.

Zdroj: DPMP
Foto: shutterstock