Do súťaže bolo zapojených štyridsať osem nápadov, odborná porota ocenila desať najlepších.

IDS Východ zorganizoval v závere roka 2022 súťaž Nápad na zlepšenie dopravy. Cestujúci mali možnosť navrhovať zlepšenia, ktoré by pomohli zvýšiť kvalitu verejnej dopravy na východe Slovenska a motivovať obyvateľov Prešovského a Košického kraja k prestupu z áut do autobusov. Do súťaže prišlo štyridsať osem nápadov, odborná porota ocenila desať najlepších.

Víťazný nápad sa týkal zlepšenia koordinácie autobusovej a železničnej dopravy v Krompachoch, Margecanoch a Spišskej Novej Vsi. Súťažiaci na prvom mieste vypracoval aj návrh zavedenia intervalových cestovných poriadkov, zachovania priamych autobusových spojení na trase Krompachy – Levoča a ďalšie dopravné návrhy v okolí Spišského Podhradia.

Súťažiaci na druhom mieste vypracoval integrovaný taktový grafikon pre časť oblasti severovýchodného Slovenska, konkrétne na trase Snina – Humenné – Stropkov – Bardejov. Okrem toho prispel aj ďalšími návrhmi, ktoré by mohli prispieť k zatraktívneniu verejnej dopravy, ako napríklad zavedenie spojov na zavolanie pre okresy Svidník, Stropkov a Medzilaborce, hail & ride v obciach, kde žije menej ako 100 obyvateľov – zastavenie spoja na požiadanie v obci aj mimo označenej zastávky. Tretie miesto obsadil súťažiaci, ktorý navrhol zatraktívniť systém zliav v prímestskej autobusovej doprave. Medzi jeho nápady patrili napríklad zľavy pre cestujúcich na narodeniny či meniny.

Ďalším oceneným nápadom bol návrh nových železničných spojení na trasách Lipany – Prešov – Košice, Stará Ľubovňa – Prešov – Košice, či zavedenie železničného spojenia počas víkendov z Košíc do poľského prihraničia. Medzi ocenené návrhy patrila aj úprava trasy na linke Družstevná pri Hornáde – Košice, zavedenie možnosti pre cyklistov jazdiť v jednosmerných uličkách či príprava nariadenia, ktoré by zakazovalo vodičom obsadzovať prvé sedadlá v autobusoch.

Ocenený bol aj nápad zavedenia ranných školských spojov na linkách, kde takýto spoj chýba, zastavovanie autobusových spojov smerujúcich do miest Spišské Podhradie a Spišské Vlachy aj na zastávke Spišská Nová ves, žel.st.ň

Prví traja súťažiaci získali kredity na dopravnú kartu prímestskej autobusovej dopravy v hodnote 50 €, 40 € a 30 €. Súťažiaci na štvrtom až desiatom mieste budú odmenení darčekovými predmetmi s logom IDS Východ.

Autor: IDS Východ, s.r.o.