Košický a Prešovský samosprávny kraj chystajú zmeny v prímestskej autobusovej doprave. Plánujú zaviesť platbu mobilným telefónom, aj lístky s časovou platnosťou od denného po celoročný lístok. Pripravujú aj novú zónovú tarifu, ktorá sa stane jedným zo základov integrovaného dopravného systému (IDS).

V prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska dôjde k ďalším výrazným zmenám. Košický a Prešovský samosprávny kraj, ktoré sú objednávateľmi verejnej autobusovej dopravy, pripravujú tzv. zónovú tarifu. Cieľom je uľahčiť a zrýchliť cestovanie verejnou dopravou.

„Najväčší prínos novej tarify je cestovanie za rovnakú cenu bez ohľadu na trasu priamo alebo s prestupom. Okrem toho v prímestskej autobusovej doprave plánujeme zaviesť predplatné časové lístky, teda denné, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné. Týmto krokom sa snažíme zvýhodniť pravidelných cestujúcich, ktorí využívajú verejnú dopravu na prepravu do školy či práce. V neposlednom rade budú mať tieto zmeny vplyv aj na rýchlosť cestovania verejnou dopravou,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

V súčasnosti platí v prímestskej autobusovej doprave tzv. kilometrová pásmová tarifa. Cena cestovného lístka sa teda odvíja od počtu kilometrov, po novom to bude podľa počtu prejdených zón. Zónovú tarifu chcú župy na východe Slovenska spustiť v priebehu prvej polovice budúceho roka, a to na základe návrhu spoločnosti IDS Východ, s.r.o., teda organizátora verejnej dopravy, ktorého zakladateľmi sú obidva kraje.

„Považujem za úspech, že sa nám podarilo rozbehnúť činnosť organizátora verejnej dopravy a urobiť pre zavedenie integrovaného dopravného systému viacero dôležitých krokov. Hovoríme o podobe spoločného prepravného poriadku, jednotnom znení budúcich zmlúv s dopravcami, štandardoch dopravnej obslužnosti či taktovom cestovnom poriadku,  ktorý sa nám podarilo sfunkčniť na niekoľkých pilotných linkách v kraji. V súvislosti so zavedením novej tarify pripravujeme aj nové spôsoby vyhľadávania spojení a nákupu cestovného, a to prostredníctvom mobilnej aplikácie či platby mobilom,“ povedal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Nová tarifa bude v prvej fáze uplatnená v prímestskej autobusovej doprave. Kraje v ďalšom období počítajú s jej rozšírením aj na jednotlivé mestské dopravy a železničnú dopravu.

IDS Východ, s.r.o. okrem zmien v tarifách plánuje vytvoriť aj pracovisko pre analytické činnosti a dopravné modelovanie. Jeho hlavnou úlohou bude pracovať s dopravnými modelmi spracovanými v rámci Plánov udržateľnej mobility oboch samosprávnych krajov a postupne aj s dopravnými modelmi oboch krajských miest. Organizátor integrovanej verejnej dopravy by mal v budúcom roku zabezpečovať činnosti aj pre mesto Prešov a Košice. Kým Prešov pristúpil do IDS Východ ako partner v septembri tohto roka, Košice by sa mali pripojiť v najbližších dňoch.

Pozrite si videoreportáž:

 

Tlačová správa
Foto: KSK