Cieľom je sprehľadniť cestovanie a uľahčiť orientáciu cestujúcim.

V rámci zavádzania integrovaného dopravného systému v prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska dôjde od 12. decembra 2021 k premenovaniu niektorých zastávok. Presnejšie názvy dostanú zastávky v okrese Sabinov, Prešov a v meste Levoča. Zmeny pomôžu sprehľadniť cestovanie a zlepšiť orientáciu cestujúcim.

Menia sa názvy zastávok v Lipanoch a v obci Lúčka (okres Sabinov):

Starý názov  Nový názov
„Lipany, ŠM II.“ „Lipany, Moyzesova“
„Lúčka, Potoky, most“ „Lúčka, Potoky, dol. koniec“
„Lúčka, Potoky, rekr. str. Rekrea“ „Lúčka, Potoky, rekr. stredisko“
„Lúčka, Potoky, hájenka“ „Lúčka, Potoky, konečná“

Menia sa názvy zastávok v meste Levoča:

Starý názov    Nový názov
„Levoča, UNZ“ „Levoča, Prešovská“
“Levoča, Pod košickou bránou“ „Levoča, Košická brána“

Zmena názvu oboch zastávok v meste Levoča súvisí s pripravovaným zavedením taktového systému (odchody spojov v pravidelnom intervale) v prímestskej autobusovej doprave na linke Spišská Nová Ves – Levoča, ktorá bude poskytovať dopravné služby aj cestujúcim v rámci mesta Levoča.

V Prešove a jeho blízkom okolí sa zjednocujú názvy dvoch zastávok spoločne so systémom MHD Prešov:

Starý názov Nový názov
„Dulova Ves, č. d. 132“ „Prešov, Dulova Ves – kostol“
„Solivar, Súkromné gymnázium“ „Prešov, Solivarská“

Autor: IDS Východ, s.r.o.