Prímestskú autobusovú dopravu v Košickom kraji budú najbližších najmenej sedem rokov zabezpečovať dopravcovia ARRIVA Michalovce a eurobus.

Košický samosprávny kraj ukončil vyhodnotenie ponúk vo verejnom obstarávaní na zabezpečenie dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave. Víťazom verejnej súťaže pre oblasť Košice Východ sa stala spoločnosť ARRIVA Michalovce, obsluhovať bude regióny Zemplín, Sobranecko a Medzibodrožie. Úspešným uchádzačom pre oblasť Košice Západ je spoločnosť eurobus, prímestskú autobusovú dopravu bude zabezpečovať v regiónoch Spiš, Gemer a v okolí Košíc. S novými dopravcami kraj uzatvorí zmluvu na sedem rokov s možnosťou opcie na ďalšie tri roky. Predpokladaná hodnota zákazky na desať rokov je 456 795 774 eur. Ceny jednotlivých dopravcov, ktoré boli predložené vo verejnom obstarávaní sú 1,527 eur na jeden kilometer v prípade spoločnosti ARRIVA Michalovce a 1,5523 eur na kilometer v prípade eurobusu. Ponukové ceny sú primerané vzhľadom na očakávaný nárast cien energií aj vývoj cien pohonných hmôt.

„V slovenských podmienkach je náročné realizovať takúto súťaž, no sme radi, že sa nám to ako prvému kraju za posledné obdobie podarilo bez väčších problémov. Pre cestujúcu verejnosť je dobrou správou, že krízový scenár, aký nastal v Bratislavskom samosprávnom kraji, nehrozí. Nové zmluvy, ktoré začnú platiť od 1. apríla sú výhodnejšie pre kraj aj pre cestujúcich. Dôležitou informáciou je tiež fakt, že ceny cestovného ani cestovné poriadky sa meniť nebudú. Na druhej strane, pre dopravcov to bude znamenať nové povinnosti. Napríklad povinnosť modernizovať vozový park, maximálny vek vozidiel nesmie byť vyšší ako 14 rokov, aspoň polovica autobusov musí byť klimatizovaných, takisto majú povinnosť zabezpečiť stanovený počet nízkopodlažných autobusov či používať najmodernejšie vybavovacie zariadenia pre cestujúcich, vďaka ktorým sa zrýchli čas pri nákupe cestovných lístkov. Túto súťaž sme pripravovali dva roky, bol to náročný proces aj vzhľadom na pandémiu, no som hrdý, že cestujúci žiadne komplikácie nepocítia, naopak, nové zmluvy sú spojené so zvyšovaním komfortu cestovania prímestskou autobusovou dopravou,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.    

Nové zmluvy s úspešnými uchádzačmi budú uzatvorené na sedem rokov s možnosťou opcie na ďalšie tri roky. „V rámci súťaže sme obstarávali služby v aktuálnom rozsahu s ich možnou postupnou úpravou počas celého trvania zmluvy v maximálnej miere -15 percent a +30 percent. Po podpise nových zmlúv dôjde k postupným zmenám v súlade s Plánom dopravnej obslužnosti KSK a postupnému zvyšovaniu kvality dopravných služieb za ceny primerané možnostiam rozpočtu Košického samosprávneho kraja,“  informoval konateľ spoločnosti IDS Východ, s.r.o. Radovan Hužvík.  

Predseda KSK Rastislav Trnka vyhlásil na tlačovom brífingu výsledky súťaže na zabezpečenie prímestskej dopravy. Foto: KSK.

Zámer vyhlásiť túto súťaž oznámil v predbežnom oznámení zverejnenom v Úradnom vestníku EÚ v auguste 2020. Princípy súťaže boli súčasťou strategických dokumentov kraja ako Plán udržateľnej mobility a Plán dopravnej obslužnosti KSK, ktoré schválilo Zastupiteľstvo KSK v októbri 2020.  

Súčasťou súťažných podkladov boli aj vypracované Štandardy kvality IDS Východ, ktoré stanovujú požiadavky na vozidlá. Týkajú sa napríklad maximálneho priemerného veku vozidlového parku, maximálneho veku jednotlivého vozidla aj požiadavky na vzhľad a vybavenie vozidiel. V týchto štandardoch sú tiež obsiahnuté požiadavky na tarifné vybavovanie cestujúcich, ako aj informačné systémy a kvalitatívne parametre pre dopravcov na spoľahlivú a bezpečnú realizáciu dopravných výkonov. Napríklad dopravcovia budú mať povinnosť zabezpečiť, aby maximálny priemerný vek autobusov nebol vyšší ako 9 rokov, v autobusoch takisto bude zavedená možnosť platby mobilom. Podľa nových zmlúv budú dopravcovia plne pripravení na vstup do integrovaného dopravného systému, ktorý by mal platiť na celom východnom Slovensku.

Tlačová správa KSK
Foto: KSK