Podujatie ponúklo pohľad a diskusiu o integrovaných dopravných systémoch, moderných technológiách v doprave aj úlohe železničnej dopravy v IDS.

V rámci Európskeho týždňa mobility sa v Košiciach a Prešove konal workshop zameraný na integrované dopravné systémy. Cieľom podujatia bola propagácia myšlienky integrovanej verejnej dopravy, prezentácia príkladov dobrej praxe z iných regiónov v oblasti verejnej osobnej dopravy a výmena užitočných skúseností z realizácie projektov IDS.

Účastníci z odbornej verejnosti, vrátane zástupcov miest a samosprávnych krajov, ocenili získané informácie od expertov na dopravu zo Slovenska aj Českej republiky. Experti na dopravu hovorili a diskutovali o vývoji integrovaných dopravných systémov na Slovensku a v blízkom zahraničí, problematike udržateľnej mestskej mobility. Odzneli aj prezentácie a diskusie o výzvach v železničnej doprave, moderných technológiách v doprave, či súvislostiach medzi verejnou dopravou a cestovným ruchom.

Do diskusie o integrovanej verejnej doprave sa zapojili zástupcovia Prešovského a Košického samosprávneho kraja, miest na východnom Slovensku, zástupcovia organizátorov integrovaných dopravných systémov na Slovensku aj v Českej republike, ministerstva financií, členovia dopravných komisií, zástupcovia Slovenskej asociácie organizátorov verejnej dopravy, zástupcovia železníc Slovenskej republiky, Železničnej spoločnosti Slovensko, zmluvných autobusových dopravcov, dopravných podnikov a ďalší účastníci.

Workshop zorganizoval IDS Východ v spolupráci s Košickým a Prešovským samosprávnym krajom workshop zameraný na integrované dopravné systémy. Stretnutie sa uskutočnilo vo Východoslovenskej galérii v Košiciach a v Krajskej galérii v Prešove. V Košiciach bolo podujatie organizované v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice v rámci projektu CLIMADAM.

Záznam Workshopu IDS Východ v Košiciach: https://youtu.be/9GwIS0LbAz0
Záznam Workshopu IDS Východ v Prešove: https://youtu.be/uuL9Be4lnaU

Fotogaléria workshop Košice

Fotogaléria workshop Prešov

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: IDS Východ, ARR