Od 12. decembra 2021 nastanú dôležité zmeny najmä na traťovom úseku Košice – Moldava nad Bodvou mesto, kde pribudnú 3 páry nových osobných vlakov a na traťovom úseku Košice – Trebišov – Michalovce – Humenné, kde pribudne 1 pár vlakov kategórie REX.

Linka Košice – Moldava nad Bodvou mesto (trať 160)

 • V úseku Košice – Moldava nad Bodvou mesto pribudnú 3 páry nových osobných vlakov, celkové bude vedených 10 párov osobných vlakov, z toho 7 párov každý deň, 3 páry iba v pracovné dni, čím je zabezpečený celodenný 2-hodinový takt osobných vlakov.
 • Mení sa časová poloha vlakov:
 • Košice odchod na 32. minútu,
 • Moldava nad Bodvou mesto príchod na 12. minútu,
 • Moldava nad Bodvou mesto odchod na 50. minútu,
 • Košice príchod na 30. minútu, s výnimkami pri ranných a večerných vlakoch.
 • V Termináli integrovanej osobnej prepravy (TIOP) Moldava nad Bodvou mesto sú zabezpečené prípojné prímestské autobusy od vlakov/k vlakom z Medzeva, Turne nad Bodvou či Rožňavy.

Linka Margecany – Nálepkovo – Dobšinská ľadová jaskyňa (trať 173)

 • Osobné vlaky v úseku Margecany – Nálepkovo sú v čase špičky vedené v hodinovom intervale, mimo špičky v 2-hodinovom intervale a prioritne sú zabezpečené prípoje na osobné vlaky trate Poprad Tatry – Košice.
 • V 4 prípadoch sú pôvodné osobné vlaky nahradené vlakmi REX pre spojenie medzi Margecanmi a Banskou Bystricou so zastavovaním ako Os v úseku Margecany – Nálepkovo.

Linka Košice – Poprad-Tatry (trať 180)

 • Ponuka verejnej dopravy na traťovom úseku bola stabilizovaná a ostáva nezmenená.
 • V uzlových staniciach sú zabezpečené prípoje na ďalšie regionálne linky:
  • v Košiciach z/do Čiernej nad Tisou, Humenného a Moldavy nad Bodvou,
  • v Kysaku z/do Prešova, Lipian,
  • v Margecanoch z/do Gelnice, Nálepkova,
  • v stanici Poprad-Tatry z/do Kežmarku, zo/do Starej Ľubovne, Starého Smokovca

a z/do Tatranskej Lomnice.

 • V dopravnej špičke jazdia vlaky z/do Košíc každú hodinu, mimo nej každé 2 hodiny.

Linka Košice – Čierna nad Tisou (trať 190)

 • Vlaky kategórie Os na linke budú zo stanice Čierna nad Tisou odchádzať 4. minútu a prichádzať do Košíc 49. minutú, vlak 8830 z Čiernej nad Tisou má posunutý čas o 9 minút (odchod 18:15 – príchod 20:05) z dôvodu zlepšenia odvozu zamestnancov.
 • V piatok bude zabezpečený prípoj v Košiciach do Čiernej nad Tisou aj od vlaku SC Pendolino 243 Košičan (Praha hl. n. 15:25 – Košice 23:11) vlakom Os 8881 (Košice 23:20 – Čierna nad Tisou 01:01).
 • V čase špičky jazdia regionálne vlaky v smere do/z Košíc každú hodinu, mimo špičky
  v 2-hodinovom intervale.

Linka Košice – Trebišov – Michalovce – Humenné (trať 190 + 191)

 • Vlaky kategórie regionálny expres (REX) na tejto linke budú mať prípoje k diaľkovým vlakom z Košíc (v smere Poprad, Žilina a Bratislava), k rýchlikom (v smere Plešivec – Zvolen),
  k regionálnym vlakom v Trebišove (smer Michaľany) a v Humennom (smer Medzilaborce
  a Stakčín).
 • V piatok bude v Košiciach zabezpečený prípoj do Humenného od vlaku SC Pendolino 243 Košičan (Praha hl. n. 15:25 – Košice 23:11) vlakom REX 15917 (Košice 23:15 – Humenné 00:47).
 • Na linke bude premávať celkovo 9 párov regionálnych expresov v 2-hodinovom intervale, s posilnením v rannej špičke do Košíc a v poobedňajšej špičke z Košíc.
 • Z dôvodu optimalizácie a v snahe o rozšírenie rýchleho železničného spojenia dochádza na úseku k nasledovným zmenám:
 • Dôjde k zmene kalendárneho obmedzenia vlakov:
  • REX 1900 (Humenné 3:28 – Košice 4:59) pôjde denne,
  • REX 1905 (Košice 13:01 – Humenné 14:33) pôjde denne,
  • REX 1908 (Humenné 9:28 – Košice 10:59) pôjde denne.
 • Budú zavedené nové vlaky:
  • REX 1901 (Košice 7:01 – Humenné 8:33) pôjde denne,
  • REX 1904 (Humenné 6:12 – Košice 7:48) pôjde “X”, nejde 24. XII. – 7. I.
 • Budú zrušené vlaky:
  • Os 9040 (Humenné 6:10 – Trebišov 7:19), náhradou bude REX 1904 s odchodom z Humenného 6:12 a s príchodom do Trebišova 6:56,
  • Os 9003 (Trebišov 5:27 – Humenné 6:49), náhradou bude R 615 s odchodom z Trebišova 5:50 s príchodom do Humenného 6:33.
 • Všetky vlaky kategórie REX na linke budú premávať s novými, resp. modernizovanými vozňami a motorovými jednotkami. Klimatizované vozidlá sú vybavené wi-fi pripojením na internet a umožňujú prepravu imobilných cestujúcich i bicyklov.

Linka Košice – Kysak – Prešov/Lipany (trať 188)

 • Cestujúci z Prešova a okolia budú mať aj naďalej v Kysaku zabezpečené prípoje na vlaky diaľkovej dopravy ako doteraz.
 • V čase špičky premávajú osobné vlaky v úseku Prešov – Lipany každú hodinu, mimo špičky
  v 2-hodinovom intervale.
 • Medzi Košicami a Prešovom premávajú vlaky počas celého dňa v hodinovom intervale. V pracovných dňoch je tento systém doplnený o 9 vlakov kategórie REX, ktoré zabezpečujú najrýchlejšie spojenie Prešova a Košíc.
 • Vlaky REX 1936 (Košice 16:08 – Prešov 16:40) a REX 1939 (Prešov 17:17 – Košice 17:49) budú naviazané ako priame súpravy s vlakmi EC 184 (Budapest-Keleti pu. 12:30 – Košice 15:59) a EC 191 (Košice 18:01 – Budapest-Keleti pu. 21:30).

ZSSK v Košickom samosprávnom kraji:

 • zastavuje v 103 staniciach/zastávkach,
 • prevádzkuje dopravu na 475 km železničných tratí.

Presné a aktuálne časy odchodov a príchodov a vlakov nájdete na www.zssk.sk.

Zdroj: ZSSK
Foto: dispecer