Upozorňujeme cestujúcich, že od pondelka 14. 3. 2022 dochádza k zmene organizácie prímestskej autobusovej dopravy na úseku Levoča – Uloža – Brutovce – Vyšný Slavkov – Lipany (v oboch smeroch). Sumár najdôležitejších zmien je nasledujúci:

 1. Taktové odchody zo stanice v Levoči sa posúvajú z X:07 na X:15 (celá hodina, 15. minúta), s odchodom zo zastávky Prešovská v čase X:20. Zároveň odchody prvých 2 ranných spojov z Levoče sa posúvajú z X:37 na X:35 a spoj s odchodom z Levoče 8:07 sa posúva na 9:15.
 2. Taktové príchody na stanicu v Levoči sa posúvajú z X:19 na X:15 a z X:49 na X:45. S tým súvisia približne o 5 minút skoršie odchody oproti aktuálne platnému CP z jednotlivých zastávok na trase Vyšný Slavkov – Brutovce – Uloža – Levoča.
 3. Spoj s odchodom z Brutoviec o 17:55 a príchodom do Levoče o 18:40 (Prešovská), resp. 18:45 (stanica) bude vedený aj počas víkendov a dní pracovného pokoja. Zabezpečí sa tým prívoz pracovníkov levočskej nemocnice na nočnú pracovnú zmenu počas všetkých dní v roku.
 4. Prvý spoj z Vyšného Slavkova do Levoče bude mať jednotný odchod v čase 4:43 počas všetkých dní v roku (dnes 4:48 v pracovné dni, resp. 4:33 v ostatné dni); s príchodom do Levoče o 5:45. Skvalitní sa tým prívoz pracovníkov levočskej nemocnice so začiatkom zmeny o 6:00. Odchody z Vyšného Slavkova do Levoče budú po novom: 4:43 (bez obmedzení), 8:13 (pracovné dni), 11:43 (bez obmedzení), 15:43 (víkendy a voľné dni), 16:43 (pracovné dni).
 5. Namiesto 1 páru priamych spojení Levoča – V. Slavkov – Lipany – Prešov (a späť) dochádza k zavedeniu 2 párov skrátených spojení Levoča – V. Slavkov – Lipany (a späť) s 13-minútovými prestupmi na vlaky do Prešova a Košíc (resp. od vlakov) v prestupnom uzle Lipany:
  • odchod LE 9:15 (celotýždenne); prestup na vlak v Lipanoch; príchod PO 11:40
  • odchod LE 14:15 (pracovné dni); prestup na vlak v Lipanoch; príchod PO 16:40
  • odchod vlaku PO 10:19 (celotýždenne); prestup v Lipanoch; príchod LE 12:45
  • odchod vlaku PO 15:19 (pracovné dni); prestup v Lipanoch; príchod LE 17:45
 6. V obci Vysoká pribudne celotýždenné spojenie s odchodom 10:27 z Vysokej a príchodom do Lipian 10:50, s možnosťou 13-minútového prestupu na vlak do Prešova a Košíc.
 7. V obci Vyšný Slavkov pribúda nad rámec vyššie spomenutého ranné spojenie s odchodom z obce 8:20 a príchodom do Lipian 8:53, s možnosťou 10-minútového prestupu na vlak do Prešova a Košíc. Spojenie bude vedené počas pracovných dní a sobôt.
 8. Sobotný autobusový spoj Lipany – Prešov s odchodom z Lipian 9:05 (dnes súbežný s vlakom odchádzajúcim z Lipian 9:03) sa posúva na čas odchodu z Lipian 9:30. Počas pracovných dní bude namiesto 2 súbežných autobusových spojení z Lipian do Prešova (odchody z Lipian 9:25 a 9:33) odchádzať z Lipian 1 autobusový spoj s odchodom 9:30.

V súvislosti s popísanými zmenami dochádza pri jednotlivých spojoch dopravcov SAD Poprad, a.s. a SAD Prešov, a.s. k úpravám jazdných dôb a časov odchodov, preto prosíme cestujúcich, aby si presný čas odchodu/príchodu svojho spoja od 14. 3. 2022 skontrolovali na www.cp.sk.

Prešovský samosprávny kraj v súčinnosti s IDS Východ, s.r.o. (organizátorom integrovanej dopravy na východnom Slovensku) a príslušnými autobusovými dopravcami týmto opatrením zvyšujú množstvo a kvalitu prestupných nadväzností vlak-bus v uzle Lipany, pri súčasnom posilnení dopravy na úseku Levoča – Uloža – Vyšný Slavkov – Lipany a znížení miery súbežnosti spojov na úseku Lipany – Prešov.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: shutterstock