Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Ing. Jozef Kubej JKC

IČO: 34376275

Adresa: Európska trieda 11, 040 13 Košice

Informácie o zmluve

Predmet: Zabezpečenie a plnenie úloh súvisiacich so správou počítačovej siete.

Číslo zmluvy: 27/2020

Celková hodnota:

Platnosť zmluvy: 01. 11. 2020 - 31. 10. 2021

Dátum účinnosti: 26. 11. 2020

Dátum zverejnenia: 25. 11. 2020

Dátum podpisu: 01. 10. 2020

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť