Zmluva

Zmluvný partner

Názov: Filip Šamaj

IČO: 46329722

Adresa: Vodná 6, Košice

Informácie o zmluve

Predmet: Výkon činností na úseku OPP a úseku BOZP. Zverejnené v Obchodnom vestníku dňa 14. 7. 2020.

Číslo zmluvy: 19/2020

Celková hodnota: 205 EUR

Platnosť zmluvy: od 01. 07. 2020

Dátum účinnosti: 15. 07. 2020

Dátum zverejnenia: 14. 07. 2020

Dátum podpisu: 01. 07. 2020

Podpis: Ing. Radovan Hužvík (konateľ), Ing. Milan Škorupa, PhD. (konateľ)

Prílohy: Stiahnuť