Na obstarávaní a vývoji mobilnej aplikácie IDS Východ pracujeme. Uvedenie mobilnej aplikácie predpokladáme v priebehu roka 2021.