Dve zastávky v Levoči dostanú nové názvy, zmení sa miesto autobusovej zastávky pre nástup cestujúcich v smere do Spišskej Novej Vsi a vylepšené budú prestupy medzi prímestskou autobusovou a železničnou dopravou.

Prímestskú autobusovú dopravu v okrese Levoča čakajú od 12. decembra 2021 významné zmeny, ktoré prispejú k zjednodušeniu cestovania. Prešovský a Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ a mestom Levoča zavádzajú pre lepšiu orientáciu cestujúcich nové názvy zastávok. „Levoča, UNZ“ mení názov na „Levoča, Prešovská“ a „Levoča, Pod Košickou bránou“ mení názov na „Levoča, Košická brána“.

Cestujúcich upozorňujeme na ďalšiu dôležitú zmenu. Všetky autobusy z Levoče do Spišskej Novej Vsi, ktoré premávajú cez obec Harichovce, budú od 12. decembra 2021 odchádzať zo zastávky Levoča, Košická brána. Cestujúci, ktorí prichádzajú zo Spišskej Novej Vsi cez Harichovce vystupujú aj naďalej na zastávke Levoča, Prešovská.

Cieľom týchto zmien je skrátiť čas a eliminovať komplikácie pri otáčaní autobusov medzi spojmi a tým vytvoriť základ pre budúce zavedenie taktovej dopravy na linke Spišská Nová Ves – Levoča. Zavedením taktového režimu dôjde aj k postupnému zlepšeniu dopravnej dostupnosti oboch miest.

Zmení sa miesto autobusovej zastávky pre nástup cestujúcich v smere do Spišskej Novej Vsi.

Od 12. decembra sa môžu cestujúci tešiť na vylepšenie prestupov medzi prímestskou autobusovou dopravou a železničnou dopravou, a to následovne.

Ranné, resp. dopoludňajšie autobusové spojenie z Levoče bude prispôsobené na dochádzku do zamestnania v Spišskej Novej Vsi s možnosťou pohodlného prestupu na vlaky v smere do Popradu a Košíc.

Popoludňajšie, resp. večerné spojenie zo Spišskej Novej Vsi bude prispôsobené na dochádzku zo zamestnania do Levoče s možnosťou pohodlného prestupu na vlaky v smere od Popradu a Košíc.

Ranné, resp. dopoludňajšie autobusové spojenie počas víkendov a štátnych sviatkov do Levoče bude prispôsobené na možnosť prestupu na vlaky v smere od Popradu a Košíc a popoludňajšie, resp. večerné autobusové spojenie z Levoče bude prispôsobené na možnosť prestupu na vlaky smerujúce do Popradu a Košíc

Autor: IDS Východ, s.r.o.