Cieľom spoločnosti založenej samosprávnymi krajmi na východe Slovenska, IDS Východ, s.r.o., je skoordinovať všetky druhy dopravy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji – mestskej, prímestskej autobusovej ako aj železničnej.

Spoločnosť IDS Východ, s.r.o., ktorej zakladateľmi sú Košický a Prešovský samosprávny kraj, bude spolupracovať s ďalším silným hráčom. Do tvorby integrovaného dopravného systému na východnom Slovensku sa zapojí krajské mesto Prešov. Vyplýva to z mandátnej zmluvy, ktorú spoločnosť IDS Východ, s.r.o. podpísala s mestom Prešov 21. septembra 2020, symbolicky počas Európskeho týždňa mobility.

„Krajské mestá sú kľúčovými subjektmi v projekte budovania integrovaného dopravného systému na východnom Slovensku. Ak chceme skoordinovať prímestskú dopravu s mestskou, zabezpečiť nadväznosť spojov a jednoduchšie a rýchlejšie cestovanie verejnou dopravou, potrebujeme spolupracovať aj s krajskými mestami na východe Slovenska. Pristúpením mesta Prešov do IDS Východ sme o krok bližšie k funkčnému modelu integrovaného dopravného systému v Košickom aj Prešovskom samosprávnom kraji,“
uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Samosprávne kraje založili túto spoločnosť za účelom zjednodušenia využívania verejnej dopravy pre cestujúcich. Vo výsledku sa bude možné prepravovať na jeden cestovný doklad s prestupmi medzi rôznymi druhmi dopravy, cestovné poriadky jednotlivých dopravcov budú vzájomne koordinované a v prípade malých meškaní bude zabezpečené čakanie nadväzných spojov. „Zapojením sa do Integrovaného dopravného systému chceme ponúknuť ľahšie a komfortnejšie cestovanie za prácou a štúdiom pre všetkých ľudí, ktorí sa denne prepravujú v rámci prešovského okresu, alebo dochádzajú do vzdialenejších miest Prešovského či Košického kraja. Ide o moderný a inovatívny spôsob, ktorým môžeme zatraktívniť verejnú dopravu, a to aj formou zjednotenia tarify či efektívnejšieho využívania dopravných prostriedkov,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Úlohou spoločnosti IDS Východ, s.r.o. je koncepčne pripraviť dopravný systém, ktorý skoordinuje všetky druhy dopravy na východnom Slovensku.

Aby bol integrovaný dopravný systém efektívny, je potrebné vykonať množstvo analytickej práce a projektovej prípravy. Nevyhnutnosťou je postupná modernizácia dopravnej infraštruktúry z úrovne štátnej správy a samosprávy, ako oprava zastávok, výstavba prestupných terminálov, vytváranie buspruhov, či systémov preferencie verejnej dopravy a informačných zariadení. Výsledkom má byť verejná doprava, ktorá je rýchla, komfortná, užívateľsky jednoduchá a využívajúca moderné informačné a predajné kanály.

Pre efektívne fungovanie integrovaného dopravného systému na východe Slovenska je potrebná spolupráca oboch krajských miest. Mesto Košice zatiaľ do IDS Východ, s.r.o. nepristúpilo.