Od 1. septembra 2023 dochádza k úprave cestovných poriadkov v okrese Stará Ľubovňa. Zmeny nastanú v obci Plavnica a v meste Stará Ľubovňa. Týkajú sa úprav trasovania prímestskej autobusovej dopravy aj drobných časových posunov odchodov spojov. Sumár zmien:

Obec Plavnica

  • Autobusové spoje smerujúce do Prešova, Košíc a Bardejova budú prechádzať zastávkou „Plavnica, obchvat“ – po preložke cesty I/68,
  • autobusové spoje smerujúce do Čirča, Hromoša, Sulína, Stariny a na Pusté Pole budú prechádzať zastávkou „Plavnica, centrum“ – bez zmeny trasy spoja,
  • autobusové spoje smerujúce do obce Šambron budú prechádzať cez preložku cesty I/68 a následne celou obcou Plavnica v oboch smeroch,
  • na linkách zo Sulína a Šambrona budú na vybraných spojoch umožnené prestupy na vybrané autobusy do Prešova, Košíc a Bardejova, a to medzi zastávkami „Plavnica, Píla“ a „Plavnica, obchvat“, cestujúci budú musieť vykonať cca 200 m peší presun medzi týmito zastávkami. Na týchto zastávkach bude možné vykonať prestup aj v opačnom smere.

Mesto Stará Ľubovňa

  • Autobusové spoje smerujúce do Bajeroviec, Čirča, Hromoša, Sulína, Stariny a na Pusté Pole budú prechádzať zastávkou „Stará Ľubovňa, Za Vodou“ a budú vedené cez centrum mesta Stará Ľubovňa,
  • dochádza aj k zavedeniu nového autobusového spojenia počas pracovných dní, ktorý bude odchádzať z autobusovej stanice v Starej Ľubovni o 9.40 h, príchod na zastávku „Šambron, centrum“ bude o 10.07 h. Opačným smerom bude odchádzať autobusový spoj zo zastávky „Šambron, centrum“ o 10.15 h, príchod na stanicu do Starej Ľubovne bude o 10.38 h.

V úseku Stará Ľubovňa – Lipany a späť dôjde k zrýchleniu dopravy a skráteniu času prepravy na 40 minút v smere do Lipian a na 43 minút v opačnom smere. Platí to u všetkých spojov na trase Stará Ľubovňa – Prešov – Košice. Všetky autobusové spoje budú po novom zastavovať aj na zastávkach „Hromoš, rázc.“, „Plaveč, rázc. Kozelec“ a „Lipany, Hviezdoslavova“.

Autor: IDS Východ, s.r.o.