V záujme transparentného fungovania IDS Východ, s.r.o. dávame verejnosti prístup k informáciám, ktoré občanom umožnia verejnú kontrolu. V tejto sekcii sprístupňujeme realizované a schválené účtovné závierky. K nahliadnutiu je k dispozícii aj rozhodnutie vedenia spoločnosti o darovaní 1% z ročnej dane z príjmov.  

Publish dateDetails
20.10.2020Testovacia zavierka