Professional activity

The International VOD Conference will be held in October

V dňoch 16. a 17. októbra 2023 sa uskutoční ďalší ročník medzinárodnej konferencie Verejná osobná doprava 2023 (VOD 2023). Konferencie sa každoročne zúčastňuje vyše sto odborníkov

Professional activity

Cooperation with Ukraine on the CLIMADAM project

Ukrajinská strana chce v rámci projektu vytvoriť dopravný model pre mesto Užhorod. Pri jeho tvorbe bude vychádzať zo skúsenosti Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Cezhraničný projekt CLIMADAM

Professional activity

The plan for sustainable mobility of the Prešov self-governing region is ready

Rozsiahly strategický dokument je kľúčovým materiálom pre každú oblasť dopravy. Počíta aj s integrovaným dopravným systémom. Prešovský samosprávny kraj (PSK) už má Plán udržateľnej mobility (PUM)

pexels-photo-1108832
Professional activity

Sustainable Mobility Plan of the Košice Self-Governing Region

Je vykonávací strategický dokument, ktorý je podmienkou na čerpanie finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom dokumentu je podrobne analyzovať dopravnú infraštruktúru a dopravné módy v Košickom

pexels-photo-3578767
Professional activity

Transport service plan of the Prešov self-governing region

V súčasnosti prebieha spracovanie diela Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorého zhotoviteľom je Žilinská univerzita v Žiline. Termín odovzdania diela je stanovený na marec 2021.

2019-15-08-14-10-38-800-800-2-bus-solaris
Professional activity

Collection of data on suburban bus transport

Prímestská autobusová doprava (PAD) pri enormnom náraste trhu s osobnou mobilitou čelí v súčasnosti rôznym výzvam. Na to, aby sme dokázali rýchlo reagovať na modalitu obyvateľstva a konkurovať

pexels-lukas-590045
Professional activity

Study of the IDS transport-tariff system of the Košice self-governing region and study of the feasibility of IDS tariff-information provision

Štúdia prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS slúži ako východisko pre projekty zamerané na obnovu vybavovacieho a informačného systému autobusových dopravcov

pexels-fabrizio-verrecchia-298018
Professional activity

Common transport regulations and common tariff KSK and PSK

KSK v roku 2015 zabezpečil spracovanie štúdie Prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorú spracovala Žilinská univerzita v Žiline, kolektív Katedry cestnej

2019-15-08-14-10-38-800-800-2-bezkontaktni-platba-vozy
Professional activity

Modernization of on-board computers in PSK

V Prešovskom samosprávnom kraji u autobusového dopravcu SAD Prešov, a. s. došlo v roku 2018 k obnove vybavovacieho systému. Predmetom realizácie projektu „Online riadenie VOD a modernizácia dispečerského

pexels-photo-196644
Professional activity

Sustainable Mobility Plan of the Košice Region

PUM Košického kraja sa týka dopravnej infraštruktúry aj organizácie dopravy. Obsahuje všetky druhy dopravy (motorová, nemotorová, statická, verejná, individuálna, cyklistická, nákladná) a vychádza z už spracovaných plánovacích