V súvislosti so zjednosmernením ulice Terasa Ševčenka dochádza od utorka 1. júna 2021 k úprave trasy linky prešovskej MHD číslo 12.

V smere jazdy zo Šidlovca na Sibírsku je trasa linky číslo 12 presunutá na Zápotockého ulicu. Zriadené sú nové zastávky Malá stanica a Kúpeľná. Pôvodné zastávky Gymnázium sv. Moniky a Kúpeľná na Ul. Terasa Ševčenka v smere jazdy zo Šidlovca na Sibírsku sú zrušené.

V opačnom smere jazdy, teda zo Sibírskej na Šidlovec, premáva linka 12 aj naďalej v pôvodnej trase cez Ul. Terasa Ševčenka. Zastávky Gymnázium sv. Moniky a Kúpeľná sú v tomto smere naďalej obsluhované.  

Zmena na trase linky číslo 12. Zdroj: DPMP.

Zdroj: DPMP
Foto: DPMP