Spojenie bude vedené v pracovných dňoch s prestupom v obci Kazimír.

Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ a dopravcom ARRIVA Michalovce zavádzajú s platnosťou od 1. mája 2023 nové dopravné spojenie z obce Byšta do Trebišova s prestupom na zastávke „Kazimír, Jednota“.

Počas pracovných dní školského roka zabezpečuje spoj s odchodom o 11.56 h zo zastávky „Byšta, č. d. 62“ dopravné spojenie na zastávku „Kazimír, Jednota“, kde je o 12.00 h zabezpečený prestup na spoj do Breziny. Ten následne pokračuje až do Trebišova.

Cestovné poriadky platné od 1. mája 2023 sú zverejnené na internetových stránkach: www.arriva.sk/michalovce www.cp.sk.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: Ján Macík