Okrem návozu žiakov do škôl zabezpečia aj nadväznosti na ďalšie spoje do Michaloviec, Košíc, Sniny a Humenného.

Košický samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ zavádzajú od 1. septembra 2023 nové dopravné spojenia medzi Sobrancami a Ubľou. Nové prímestské autobusové spoje budú premávať počas pracovných dní a okrem návozu žiakov do škôl zabezpečia počas dňa aj nadväznosti na ďalšie autobusové spoje v smere do Sniny a Humenného, resp. do Michaloviec a Košíc.

Nové spoje budú vedené priamo alebo s prestupom v Ruskom Hrabovci, alebo v Dúbrave. Na spojenie medzi Sobrancami a Ubľou je naviazaný prestup v Podhorodi z obce Inovce. Zároveň sú zabezpečené nadväznosti v Hrabovci a Dúbrave do Ruskej Bystrej a Strihoviec.

Informácie o všetkých spojeniach si môžu cestujúci vyhľadať na www.cp.sk.

V prípade ak cestujúci zaevidujú problém v nadväznosti týchto autobusových spojov, konkrétny prípad, kedy k problému došlo, môžu nahlásiť na Infolinke IDS Východ na telefónnom čísle 055/333 33 31 alebo prostredníctvom on-line formulára na www.idsvychod.sk.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: shutterstock