Integrated transport

The popular cycle buses will make other locations in the Košice self-governing region accessible

V Košickom kraji bude cestovanie za jarnými a letnými turistickými zážitkami opäť dostupnejšie. Cyklisti sa môžu tešiť na viaceré možnosti cyklodopravy. Obľúbený cyklobus umožní navštíviť vinohradnícku oblasť Tokaj

Integrated transport

Better Sunday connection for students from Stará Ľubovňa

Študenti z okolia Starej Ľubovne sa v nedeľu dostanú na internáty do krajských miest komfortnejšie. Prešovský samosprávny kraj (PSK) v spolupráci s IDS Východ a Ľubovnianskym regionálnym združením dosiahli ďalšiu

Integrated transport

The plan is to introduce the Central Dispatch and Information System IDS Východ

Informovanosť cestujúcich o všetkých druhoch verejnej dopravy zlepší Informačný systém IDS Východ. Systémy budú testované v priebehu tohto roka, ostré spustenie je plánované od začiatku roka

Integrated transport

PSK and KSK are introducing changes in the suburban bus transport tariff

Cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave čakajú od 1. februára zmeny. Dotknú sa výšky cestovného i nových zliav. Výhodnejšie budú cestovať seniori od 63 rokov, preprava sa oplatí