Cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave čakajú od 1. februára zmeny. Dotknú sa výšky cestovného i nových zliav. Výhodnejšie budú cestovať seniori od 63 rokov, preprava sa oplatí aj pri prestupe do 30 minút. 

V prímestskej autobusovej doprave na východe Slovenska budú od 1. februára 2023 platiť nové ceny cestovných lístkov. Zvýšenie cestovného je opatrením pre zachovanie súčasného rozsahu dopravných služieb a sociálnych zliav. Prešovský samosprávny kraj (PSK) a Košický samosprávny kraj (KSK) zároveň avizujú nové benefity pre cestujúcich.

Po novom budú mať nárok na zľavnené lístky aj občania od 63 rokov, ktorí doteraz platili plnú výšku cestovného. Navyše zľavnené cestovné bude od 1. februára 2023 znamenať zľavu až 48 % oproti základnému cestovnému, pričom doteraz to bolo len 38 %. Ceny tzv. polovičných lístkov sa vďaka tomu zvýšia iba nepatrne, pričom pri cestách nad 45 kilometrov nedochádza k žiadnemu nárastu ich ceny, aby sa úprava tarify čo najmenej dotkla stredoškolákov a vysokoškolákov. Vyššia zľava bude aj v prípade prestupu do 30 minút – z ceny následného lístka sa odpočíta až 0,25 eur namiesto súčasných 0,10 eur. Cena rodinného víkendového cestovného (1 euro na osobu) zostáva nezmenená.

Cena základného cestovného pri platbe z dopravnej karty vzrastie od 1. februára v priemere o 25 %, pri platbe v hotovosti v priemere o 33 %. Zľavnené cestovné bude pri platbe z dopravnej karty vyššie v priemere o 8 % oproti súčasnosti, pri platbe v hotovosti v priemere o 14 %. Cena osobitného cestovného za každých začatých 50 km bude zvýšená z 0,20 na 0,30 eur pri platbe z dopravnej karty, resp. na 0,50 eur pri platbe v hotovosti. Upravená tarifa prináša zaokrúhlenie všetkých cien pri platbe v hotovosti na desiatky centov pre zrýchlenie vybavovania cestujúcich, ako aj zvýraznenie cenového rozdielu medzi platbou cestovného z dopravnej karty a v hotovosti. Pre výhodnejšie cestovné odporúčajú kraje využívať dopravné karty.

Úprava výšky cestovného je dôsledkom výrazného zníženia financií pre samosprávne kraje zo strany štátu. Pokiaľ by k zvýšeniu cestovného nedošlo, objednávatelia dopravných výkonov vo verejnom záujme, ktorými sú PSK a KSK, by museli pristúpiť k rušeniu alebo obmedzeniu prevádzky výrazného počtu autobusových spojov, čo by sa nepriaznivo dotklo cestujúcich. Zvýšenie cien je nevyhnutné aj pre zachovanie sociálnych zliav.

V minulosti bola prímestská autobusová doprava financovaná najmä z tržieb od cestujúcich, teda z predaja cestovných lístkov. V posledných rokoch sa však situácia otočila a dopravné služby boli financované najmä z rozpočtov vyšších územných celkov (VÚC). Pre porovnanie, podiel na financovaní dopravy zo strany KSK sa z pôvodných 24 % v roku 2002 zvýšil až na 68 % v roku 2021. Ešte výraznejšie sa zmena prejavila v PSK, kde sa z pôvodných 23 % zvýšil podiel financovania z rozpočtu kraja až na 75 %, čo v praxi znamená, že ku každému 1 euru vydanému zo strany cestujúceho dopláca kraj ďalšie 3 eurá.

Naposledy sa zásadné zvýšenie cestovného v prímestskej autobusovej doprave na východe uskutočnilo v roku 2011. V roku 2019 došlo k zjednoteniu Taríf v KSK a PSK, zjednoteniu výšky cestovného a zavedeniu nových sociálnych zliav (napr. rodinné víkendové cestovné, zľavy pre darcov krvi a tehotné ženy). Nárok na uvedené zľavy ostáva aj naďalej zachovaný.

Zvýšenie cien cestovného ovplyvňujú aj rastúce náklady na pohonné hmoty, mzdy a energie. Globálnym riešením aktuálneho nedostatku finančných zdrojov samospráv je podľa názoru organizátora IDS Východ systémové zníženie DPH z cestovného pre dopravné služby vo verejnom záujme, a to mestské, prímestské a železničné, nakoľko 20 % z celkových tržieb odchádza zo systému verejnej dopravy do štátneho rozpočtu. Vzhľadom na aktuálne plány všetkých objednávateľov obmedzovať spoje alebo zvyšovať cestovné je navrhované opatrenie zásadným pre budúcnosť verejnej osobnej dopravy na Slovensku. Závisia od neho aj ďalšie rozhodnutia všetkých objednávateľov dopravných služieb na Slovensku, ktorými sú mestá, vyššie územné celky a Ministerstvo dopravy SR.

KSK a PSK budú v záujme cestujúcej verejnosti aj naďalej pokračovať v zavádzaní taktových cestovných poriadkov, podobne ako je už realizované na linkách Košice – Prešov, Prešov – Bardejov, Košice – Sečovce – Vranov n. T. – Humenné, Spišská Nová Ves – Levoča, Spišská Nová Ves – Krompachy a na viacerých autobusových linkách na Spiši. Samosprávne kraje budú zároveň pokračovať v zlepšovaní systémových nadväzností so železničnou dopravou. V roku 2023 je plánovaná obnova polovice vozidlového parku dopravcov v Košickom kraji.

Základný prehľad cien:

Tlačová správa PSK a KSK
Foto: shutterstock