Železničnú trať elektrifikujú, cestujúcich čakajú každý týždeň od mája až do júla výluky.

Práce na elektrifikácii úseku Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou pokračujú. Elektrifikácia si vyžiada troj až štvordňové výluky každý týždeň od mája až do 27. júla 2023. Pre cestujúcich bude počas obmedzení zabezpečená náhradná autobusová doprava, a to v úseku Košice – Turňa nad Bodvou pre vlaky diaľkovej dopravy a v úseku Čečejovce – Moldava nad Bodvou mesto pre vlaky regionálnej dopravy.

Elektrifikácia prispeje k modernizácii prevádzky železničnej dopravy, vďaka ktorej bude môcť Železničná spoločnosť Slovensko radiť na tejto trati aj elektrické jednotky.

Počas výlukových prác dochádza aj k obmedzeniam lôžkových vozňov vo vnútroštátnej aj medzištátnej doprave – č. 8 a 9 vo vlakoch R 800/801 POĽANA a lôžkového vozňa č. 380 vo vlakoch R 800/EC 282 a EC 283/R 801 na relácii Košice – Zvolen – Bratislava – Brno – Praha a späť.

Okrem toho budú prebiehať aj jednodňové výluky na trati Veľká Ida – Čečejovce, pre cestujúcich bude zabezpečená náhradná autobusová doprava.