Pre úplnú uzávierku cesty III/3491 v úseku Hertník – Šiba, rázc. dôjde od piatka 1. marca 2024 k zmenám cestovných poriadkov v regionálnej autobusovej doprave. Obmedzenia sú v súčasnosti navrhnuté až do 31. októbra 2024.

Dopravné obmedzenia sú riešené zmenou v organizácii regionálnej autobusovej dopravy a týkajú sa autobusových spojov dopravcu SAD Prešov. Ide o dlhodobú uzávierku v dĺžke cca 3,15 km. Dĺžka obchádzkovej trasy je 18,3 km v úseku od obce Hertník v smere Bartošovce po križovatku do obce Šiba.

Počas uzávierky bude využívaná obchádzková trasa po ceste v smere Hertník – Bartošovce – Janovce, ďalej po ceste Janovce – Kobyly – Kľušov a ceste Kľušovská Zábava – Šiba a opačne. Spoje vedené po obchádzkovej trase budú odchádzať zo stanice Bardejov, AS z nástupiska č. 10.

Spoje so zachádzkou do obce Šiba v smere Hertník budú riešené samostatnými spojmi z Bardejova v približne rovnakých časoch ako to bolo pôvodne, dočasne teda zaniknú priame spojenia medzi Šibou – Hertníkom, Raslavicami.

Na väčšine spojov dôjde k miernej úprave časov odchodov spojov a z dôvodu dodržania prepravných časov aj k vynechaniu niektorých zastávok. Cestujúcich preto upozorňujeme, aby si pred cestou skontrolovali cestovné poriadky.

Cestovné poriadky linky 701411 platné od 1. 3. 2024 (pdf.)
Cestovné poriadky linky 701412 platné od 1. 3. 2024 (pdf.)
Cestovné poriadky linky 701414 platné od 1. 3. 2024 (pdf.)

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: Ján Macík