Prestupné cestovné z dopravnej karty – financie môžu cestujúci ušetriť aj v prípade, že platia dopravnou kartou pri prestupe do 30 minút medzi autobusovými spojmi dopravcov Košického alebo Prešovského samosprávneho kraja (ARRIVA Michalovce, BUS Karpaty, eurobus, SAD Humenné, SAD Poprad, SAD Prešov). Za následne zakúpený lístok zaplatia o 0,25 eur menej. Uplatnenie zľavy je podmienené úhradou z dopravnej karty. Pri platbe z karty môže byť vydaný jeden prestupný lístok.