Linky prešovskej MHD premávajú od 20. decembra 2021 do 23. decembra 2021 v režime „Pracovný deň – prázdniny “. Od 24. decembra 2021 do 2. januára 2022 a v deň štátneho sviatku 6. januára 2022 budú autobusy a trolejbusy premávať vo víkendovom režime. Od 3. januára 2022 do 5. januára 2022 a v piatok 7. januára 2022 bude platiť na linkách MHD opäť režim „Pracovný deň – prázdniny“.

Počas vianočných prázdnin a sviatočných dní nastanú v režime premávky MHD viaceré zmeny.

20. – 23. 12. 2021 (pondelok – štvrtok) – MHD premáva podľa cestovného poriadku, ktorý platí pre „Pracovný deň – prázdniny“.

24. 12. 2021 (piatok, Štedrý deň) – MHD premáva podľa cestovného poriadku, ktorý platí pre nedeľu. Premávka denných liniek bude ukončená približne o 17. hodine.

25. a 26. 12. 2021 (sobota, nedeľa) – MHD premáva podľa cestovného poriadku, ktorý platí pre nedeľu. Linka 26 nepremáva.

27. – 31. 12. 2021 (pondelok – piatok) – MHD premáva podľa cestovného poriadku platného pre sobotu. Navyše budú vykonané viaceré mimoriadne spoje a niekoľko spojov bude predĺžených. Zoznam mimoriadnych a predĺžených spojov nájdete v prílohe v osobitnom ozname.

31. 12. 2021 (piatok, Silvester) – premávka denných liniek MHD bude ukončená približne o 20. hodine. Zoznam posledných odchodov spojov na jednotlivých linkách MHD nájdete v prílohe v osobitnom ozname.

Z prevádzkových dôvodov budú 31. decembra 2021 (v piatok na Silvestra) postupne vypnuté automaty na cestovné lístky. Cestujúci si jednorazové cestovné lístky môžu zakúpiť v predstihu, prípadne prostredníctvom SMS. Automaty budú do prevádzky opätovne spustené 1. januára 2022 v dopoludňajších hodinách.

1. a 2. 1. 2022 (sobota, nedeľa) – MHD premáva podľa cestovného poriadku, ktorý platí pre nedeľu. Linka 26 nepremáva.

V období od 24. decembra 2021 do 2. januára 2022 nie je obsluhovaná zastávka PP Záborské, spoje linky 14 sú skrátené po zastávku Košická.

3. – 5. 1. 2022 (pondelok – streda) – MHD premáva podľa cestovného poriadku, ktorý platí pre „Pracovný deň – prázdniny“.

6. 1. 2022 (štvrtok, Traja králi) – MHD premáva podľa cestovného poriadku pre nedeľu. Linka 26 nepremáva.

7. 1. 2022 (piatok) – MHD premáva podľa cestovného poriadku, ktorý platí pre „Pracovný deň – prázdniny“.

Zdroj: MsÚ Prešov
Foto: MsÚ Prešov/DPMP