Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja (PUM KSK) je vykonávací strategický dokument, ktorý je podmienkou na čerpanie finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom dokumentu je podrobne analyzovať dopravnú infraštruktúru a dopravné módy v Košickom kraji, následne spracovať dopravný model, ktorý odporučí realizáciu opatrení.

Dokumenty na stiahnutie:
https://web.vucke.sk/sk/kompetencie/doprava/plan-udrzatelnej-mobility/