Dopravný podnik mesta Prešov od 11. decembra 2021 upraví cestovné poriadky vybraných liniek. Zmeny sa dotknú predovšetkým víkendových dní a časov, kedy využíva MHD menej cestujúcich.

Od soboty 11. decembra 2021 dôjde k zmene cestovných poriadkov MHD v Prešove. Vykonané budú aj redukcie spojov na vybraných linkách. Úpravy, ktoré zrealizuje DPMP po dohode s mestom Prešov, vychádzajú z dát o obsadenosti spojov (prieskumy obsadenosti, údaje o počte označených cestovných lístkov, údaje o počte prepravených cestujúcich získané počítadlami (APC) vo vozidlách) s dôrazom na to, aby bola zachovaná základná dopravná obslužnosť, respektíve, aby mali cestujúci k dispozícii aj inú alternatívu. 

V snahe minimalizovať dopad pripravovaných zmien na cestujúcich sa obmedzenia týkajú primárne víkendov, respektíve pracovných dní v popoludňajších a večerných hodinách, kedy je dopyt po preprave menší.

Zmeny sa dotknú aj takých liniek, pri ktorých došlo k úpravám spojov na základe požiadaviek obcí, firiem, či cestujúcich. Pri redukovaných linkách uvádzame aj alternatívne možnosti dopravy pre jednotlivé smery prepravy.

Foto: MsÚ Prešov.

Zmeny v cestovných poriadkoch počas pracovných dní

 • linka 1 – predĺžené intervaly v popoludňajšej špičke počas prázdninových pracovných dní;
 • linka 13 – zrušené spoje o 14:57 a 16:57 z Pažice, ktoré pokračovali do centra mesta cez Limbovú a Slanskú ulicu;
  • náhradou pre cestujúcich z oblasti Nižná Šebastová môžu byť spoje linky a ostatné spoje linky 13.
 • linky 15, 27 a 41 – redukcia spojov vo večerných hodinách;
  • úpravy súvisia aj so slabšou vyťaženosťou posledných spojov týchto liniek.
 • linka 28 – predĺžené intervaly v popoludňajšej špičke počas prázdninových pracovných dní z 30 na 60 minút;
  • náhradou pre cestujúcich do Ľubotíc môžu byť spoje liniek 1, 13 a21.
 • linka 37 – úprava spojov v popoludňajších hodinách
 • linka 44 – pridaný jeden pár spojov popoludní o 13:05 z Veľkej pošty do Dulovej Vsi a o 13:30 z Dulovej Vsi do centra mesta;
  • úprava spojov bola realizovaná na základe požiadavky Obce Dulova Ves;
  • prvý ranný spoj do a z Dulovej Vsi o 5. hodine bol pre slabú vyťaženosť zrušený;
  • realizovaný bude spoj o 5:32 zo zastávky Solivar po Čierny most, ktorý od tejto zastávky pokračuje ďalej ako linka 41.
 • linka 45 – predĺžené intervaly v popoludňajšej špičke počas prázdninových pracovných dní z 30 na 60 minút;
  • náhradou pre cestujúcich do oblasti Veľkého Šariša môžu byť spoje linky 14,
  • náhradou pre cestujúcich do oblasti Sabinovskej ul. a Dúbravy môžu byť spoje liniek 2/5, 14 a 22;
  • náhradou pre cestujúcich do oblasti sídliska Šváby a Delne môžu byť spoje liniek 10, 19, 28 a 39.
Od 11. decembra dôjde k zmene cestovných poriadkov v MHD Prešov. Foto: MsÚ Prešov.

Zmeny v cestovných poriadkoch počas víkendových dní a sviatkov

 • linka 2/5 – všetky spoje premávajú na zastávku a zo zastávky Bajkalská, zastávku Dúbrava linka neobsluhuje;
  • náhradou pre cestujúcich je linka 45, ktorá cez víkendy a sviatky obslúži zastávku Dúbrava v oboch smeroch jazdy v 60-minútovom intervale;
  • touto zmenou sa zlepší obsluha severnej časti Sídliska III a zároveň sa vďaka linke 45 zlepší aj obsluha Dúbravy.
 • linky 11, 15, 27, 29 a 39 – predĺžené intervaly zo 60 na 120 minút;
 • linky 15, 27 – v súvislosti s predĺžením intervalov na týchto linkách dochádza aj k zmene organizácie dopravy v lokalitách Terchovská a Za Kalváriou, spoje bude vykonávať jeden midibus a obsluha bude nasledovná:
  • linka 27 bude premávať v párnych hodinách zo zastávky Za Kalváriou a pôjde po trase cez Škultétyho, Čierny most a Trojicu až na konečnú zastávku Hviezdna. V smere z Hviezdnej pôjde po štandardnej trase cez Trojicu, Čierny most, Škultétyho až na konečnú zastávku Terchovská;
  • linka 15 bude premávať v nepárnych hodinách zo zastávky Terchovská a pôjde po trase cez Kollárovu, Polikliniku, Trojicu, Grešovu až po zastávku Detská nemocnica. V smere z Detskej nemocnice pokračuje štandardne po trase cez Dilongovu, Moyzesovu, Trojicu, Polikliniku, Kollárovu až na konečnú zastávku Za Kalváriou.
 • linky 11, 18 a 32 – dochádza k vytvoreniu priameho spojenia rekreačnej oblasti Cemjata so sídliskom Sekčov:
  • linka 32 v nepárnych hodinách – spoje odchádzajú o HH:41 zo zastávky Sibírska v smere do centra mesta, autobus pokračuje od zastávky Čierny most ako linka 18 na Cemjatu;
  •  linka 18 v párnych hodinách – spoje odchádzajú o HH:10 zo zastávky Cemjata v smere do centra mesta, autobus pokračuje od zastávky Levočská ako linka 11 na Solivar po štandardnej trase (cez Rusínsku, Eperiu, Martina Benku a Lesnícku).
 • možnosti dopravy zo Sídliska III k nemocnici – okrem štandardných spojov linky 29, ktorá bude premávať v dvojhodinovom intervale v nepárnych hodinách, môžu cestujúci využiť aj alternatívne spojenie linkou 15, ktorá premáva v párnych hodinách:
  • linka 15 v párnych hodinách – spoje odchádzajú o HH:00 zo zastávky Terchovská a pokračujú cez Sídlisko II do centra mesta a k nemocnici. Cestujúci zo Sídliska III k nemocnici môžu využiť prestup z linky 8 (odchod o HH:00 zo zastávky Sídlisko III) na zastávke Poliklinika, kde majú 2 minúty na prestup na linku 15Príchod linky 15 na zastávku Fakultná nemocnica je v párnych hodinách o HH:21;
  •  linka 29 v nepárnych hodinách – spoje odchádzajú o HH:03 zo zastávky Sídlisko III a pokračujú cez centrum mesta k nemocnici. Príchod linky 29 na zastávku Fakultná nemocnica je v nepárnych hodinách o HH:21.

Okrem týchto výraznejších zmien dochádza aj k drobným úpravám na ostatných linkách MHD. Ide najmä o posuny odchodov spojov a podobne. Linkové cestovné poriadky platné od 11.12.2021 nájdete na tomto odkaze.

Prázdninový režim na vybraných trolejbusových linkách

Na trolejbusových linkách 48 a 38 je aj naďalej v platnosti režim premávky v pracovných dňoch podľa cestovných poriadkov pre prázdniny. V cestovných poriadkoch je preto potrebné sledovať stredný stĺpec s odchodmi spojov, ktorý je označený ako „Pracovný deň – prázdniny“.

Úprava jazdných časov medzi zastávkami

Dochádza k úprave jazdných časov vo vybraných medzizastávkových úsekoch. Úpravou sa zvýši rýchlosť a dynamika prepravy a vozidlá zároveň nebudú dlho vyčkávať do času odchodu na vybraných zastávkach. Vybranej skupine cestujúcich môže táto úprava pomôcť v tom, že vďaka kratšej jazdnej dobe im na prepravu vystačí cestovný lístok s kratšou časovou platnosťou. 

Tlačová správa MsÚ Prešov
Foto: MsÚ Prešov