V prímestskej autobusovej doprave Košického a Prešovského samosprávneho kraja dôjde k zmene tarify. Súčasnú kilometrickú tarifu nahradí zónová tarifa so zásadne rozšírenou ponukou druhov cestovného. Pribudnú jednorazové prestupné lístky, ako aj denné, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné predplatné lístky. Čím bude časová platnosť lístka dlhšia, tým bude jeho cena v prepočte na 1 cestu výhodnejšia.

Cestovné sa už nebude určovať podľa kilometrických pásiem, ako je tomu dnes, ale podľa počtu zón na trase. Benefitom najmä pre pravidelných denných cestujúcich a pre cestujúcich na dlhšie vzdialenosti budú novozavedené výhodné predplatné a prestupné lístky. Zjednodušená a sprehľadnená bude aj štruktúra poskytovaných zliav.

Nárok na polovičnú zľavu budú mať po novom aj seniori od 63 do 70 rokov, ktorí dnes platia plné cestovné. Zároveň dôjde k zjednoteniu a percentuálnemu zvýšeniu zľavy pre všetky kategórie cestujúcich, ktorí majú nárok na tzv. zľavnené cestovné (50% zľava), a to zo súčasných 40 – 45 % na rovných 50 %.

Základné delenie cestovného z hľadiska poskytovanej zľavy:

Nové druhy cestovných lístkov:


Zónová tarifa bude v prvej fáze uplatnená iba v prímestskej autobusovej doprave, následne sa však počíta s jej postupným rozširovaním aj na železničnú dopravu a MHD v jednotlivých mestách Košického a Prešovského samosprávneho kraja. Konečným cieľom je, aby jeden cestovný lístok platil bez obmedzení v autobusovej, železničnej, aj mestskej hromadnej doprave na celom území východného Slovenska.

Viac informácií:

Košický a Prešovský kraj chystajú novinky v autobusovej doprave:
https://idsvychod.sk/kosicky-a-presovsky-kraj-chystaju-novinky-v-autobusovej-doprave/

Prešovský a Košický kraj zavedú v prímestskej doprave prestupné a predplatné lístky:
https://idsvychod.sk/presovsky-a-kosicky-kraj-zavedu-v-primestskej-doprave-prestupne-a-predplatne-listky/

Košický a Prešovský kraj zjednodušia systém zliav v prímestskej doprave:
https://idsvychod.sk/kosicky-a-presovsky-kraj-zjednodusia-system-zliav-v-primestskej-doprave/

V prímestskej doprave na východe Slovenska budete môcť platiť aj mobilom:
https://idsvychod.sk/v-primestskej-doprave-na-vychode-slovenska-zaplatite-uz-aj-mobilom/