V súvislosti s mimoriadnou situáciou na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, vyvolanej vojenským konfliktom na Ukrajine, pristupujú Prešovský a Košický samosprávny kraj k zavedeniu bezplatného cestovného pre ukrajinských občanov smerujúcich na územie Slovenska.

Bezplatná preprava sa týka všetkých spojov zmluvných dopravcov Prešovského a Košického samosprávneho kraja, ktorými sú SAD Humenné, SAD Prešov, BUS Karpaty, SAD Poprad, ARRIVA Michalovce a eurobus.

Oba samosprávne kraje budú na dennej báze monitorovať počty cestujúcich v autobusových spojoch na trasách z hraničných prechodov smerom do vnútrozemia Slovenska, aby tak v prípade potreby okamžite zabezpečili adekvátne posilnenie spojov. Nie je vylúčené, že z dôvodu posilnenia spojení pre potreby vojnových utečencov dôjde k obmedzeniu niektorých pravidelných spojov pre cestujúcu verejnosť.

Predsedovia Košického a Prešovského samosprávneho kraja Rastislav Trnka a Milan Majerský sa týmto gestom solidarity pridávajú k výzve ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja Doležala, týkajúcej sa okamžitého zabezpečenia bezplatnej prepravy vojnových migrantov.

Snahou oboch županov je postupovať v tejto otázke jednotne. V rámci krízových opatrení vo verejnej doprave bude preto prostredníctvom IDS Východ zabezpečená úzka koordinácia medzi Košickým a Prešovským samosprávnym krajom, vrátane komunikácie so Železničnou spoločnosťou Slovensko.

Kyvadlová autobusová doprava

Zmluvný autobusový dopravca Košického samosprávneho kraja, spoločnosť ARRIVA Michalovce prevádzkuje kyvadlovú autobusovú dopravu z hraničného priechodu Vyšné Nemecké na železničnú stanicu do Michaloviec. Autobusy premávajú podľa záujmu v dvojhodinových intervaloch a nadväzujú na vlakové spojenia z Michaloviec do Košíc. V prípade záujmu bude kyvadlová doprava rozšírená o ďalšie hraničné priechody s Ukrajinou.

Foto: shutterstock