Rekreačná oblasť Domaša Valkov bude počas letnej sezóny dostupnejšia vďaka priamym autobusovým spojeniam zo Stropkova. Cestujúci ich môžu využívať od júna až do konca septembra.

Prešovský samosprávny kraj v spolupráci s IDS Východ a zmluvným autobusovým dopravcom SAD Humenné zabezpečí počas letnej sezóny dopravu medzi Stropkovom a vyhľadávaným rekreačným strediskom Domaša Valkov. Trasa prímestských autobusových spojov bude viesť zo Stropkova cez Breznicu, Miňovce, Lomné, Bžany do Valkova a späť. Spoje budú premávať od 1. júna do 30. septembra 2022.

Cieľom prevádzkovania týchto spojení je zlepšiť dostupnosť danej rekreačnej oblasti nielen pre domácich cestujúcich, ktorí v danom regióne pracujú, ale aj pre turistov.

Zo Stropkova budú premávať spoje v období od 1. júna do 30. septembra počas sobôt, nedieľ a štátnych sviatkov o 8.00 h a o 18.35 h. Z Valkova do Stropkova pôjdu o 8.25 h a o 19.00 h. Počas pracovných dní budú v júni a septembri 2022 premávať spoje zo Stropkova o 8.35 h a o 16.20 h. Z Valkova budú vyrážať o 9.00 h a o 16.45 h. Spoje je možné vyhľadať aj prostredníctvom webu www.cp.sk.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: Adam Bernath