Mesto Prešov zmodernizuje desať svetelných križovatiek na Sekčove. Cieľom je zaviesť preferenciu MHD.

Hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek informoval, že po frekventovanej Levočskej ulici, na ktorej vzniknú prvé inteligentné križovatky už v najbližších mesiacoch, pripravuje mesto Prešov zavedenie preferencie MHD aj na dvoch dopravne najvyťaženejších uliciach na sídlisku Sekčov. 

Meškanie sa môže skrátiť až o polovicu

Inteligentné križovatky budú vedieť vyhodnotiť meškanie spojov a na základe toho uprednostnia konkrétny autobus alebo trolejbus. Meškanie MHD v čase dopravnej špičky sa vďaka tomu môže skrátiť až o polovicu. 

„Zavedenie preferencie MHD je popri modernizácii vozového parku ďalším významným krokom k zatraktívneniu mestskej hromadnej dopravy. Ak budú mať autobusy a trolejbusy na frekventovaných križovatkách prednosť, výrazne sa tým skráti meškanie spojov. Našim cieľom je postupne spustiť preferenciu MHD na všetkých frekventovaných ťahoch, a preto som rada, že môžeme pokračovať v realizácii projektu aj na Sekčove,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Zavedenie preferencie MHD na Sekčove bude realitou čoskoro. Foto: MsÚ Prešov.

Rekonštrukcia na desiatich križovatkách

Projekt sa zameriava na technické riešenie rekonštrukcie a obnovy technologických prvkov na cestných svetelných signalizáciách na 10-tich križovatkách na ulici Arm. gen. Svobodu a Rusínskej ulici.

Preferencia MHD začne v smere z obce Ľubotice na križovatke Arm. gen. Svobodu – Vihorlatská, kde čoskoro pribudne nová cestná svetelná signalizácia, ktorá bude vybudovaná v rámci samostatného projektu. Preferencia MHD bude ďalej pokračovať na všetkých svetelných križovatkách na ulici Arm. gen. Svobodu až po križovatku pri OD Kaufland. V rámci projektu budú zmodernizované aj križovatky Rusínska – Arm. gen. Svobodu, Rusínska – Hobby park a Rusínska – Kuzmányho – Východná, ktoré už majú zabudovanú potrebnú technológiu, bude ich však potrebné pripojiť k sieti preferencie MHD,“ uviedol Vladimír Tomek.

Projekt bude realizovaný vďaka nenávratnému finančnému príspevku z operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške 923 602,04 EUR, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 972 212,67 EUR. Spolufinancovanie mesta Prešov je päťpercentné.

Mesto Prešov aktuálne pripravuje podpis zmluvy o nenávratný finančný príspevok. Nasledovať bude verejné obstarávanie a samotná realizácia projektu, ktorá je stanovená na 20 mesiacov.

Prešov zmodernizuje svetelné križovatky na Sekčove. Foto: MsÚ Prešov.

Zdroj: TS MsÚ Prešov
Foto: MsÚ Prešov