V dňoch 16. a 17. októbra 2023 sa uskutoční ďalší ročník medzinárodnej konferencie Verejná osobná doprava 2023 (VOD 2023).

Konferencie sa každoročne zúčastňuje vyše sto odborníkov z oblasti verejnej správy, vysokých škôl, výskumných ústavov, dopravných a projekčných organizácií a význmaných firiem prevažne zo Slovenska a Českej republiky.

Hlavnými témemi tohtoročnej konferencie sú Stav verejnej osobnej a nemotorovej dopravy, Integrované dopravné systémy v SR a ČR, Dopravná infraštruktúra a dopravný park VOD, Know-how v oblasti VOD.

Diskusia venovaná integrovaným dopravným systémom na Slovensku prebehne v prvý deň popoludní. Diskutovať a odpovedať na otázky budú zástupcovia všetkých slovenských organizátorov IDS a tiež zástupca Ministerstva dopravy SR.

Záväzná prihláška na VOD 2023: Prihláška (38.08 kB pdf.)

Pozvánka s programom konferencie: Pozvánka (1.57 MB pdf.)