Cestovanie na Zemplíne spríjemní moderný prestupný terminál, ktorý by mal zlepšiť aj organizáciu dopravy v meste Michalovce.

Cestujúcim prímestskou autobusovou dopravou v Michalovciach bude od pondelka 25. 1. 2021 slúžiť nová autobusová stanica. Zmluvný autobusový dopravca Košického samosprávneho kraja, spoločnosť ARRIVA Michalovce, a. s., môže prestupný terminál otvoriť po tom, čo mu bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Cestujúci sa tak môžu tešiť na vyšší komfort cestovania prímestskou autobusovou dopravou.

„Výstavba novej autobusovej stanice bola ukončená už v polovici decembra minulého roka, cestujúci ju však môžu naplno využívať až teraz, po vydaní kolaudačného rozhodnutia. Oproti pôvodným nástupištiam pre prímestskú autobusovú dopravu sú tie nové zastrešené a priamym prechodom napojené na železničnú stanicu. Teším sa, že po presťahovaní stanice z Kostolného námestia sa po šiestich rokoch podarilo vybudovať nový prestupný terminál, ktorý bude využívať približne tretina cestujúcich v Košickom kraji,“  informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Nová stanica v Michalovciach. Foto: ARRIVA Michalovce.

Jednou z výhod novej stanice je tzv. suchý prechod z výstupíšť a nástupíšť do budovy železničnej stanice. Cestujúcim zjednodušia prestup aj obojstranné elektronické informačné tabule s online informáciami o odchodoch či meškaniach autobusových spojov. Okrem toho, stanica je vybavená novými lavičkami, označníkmi, protiveternými stenami, zábradlím aj odpadkovými košmi. Pozostáva z troch výstupíšť, šiestich nástupíšť, 38 odstavných plôch pre autobusy a 22 parkovacích miest pre individuálnu dopravu. Jedno parkovacie miesto je vyhradené aj pre imobilné osoby.

„Prestupný terminál spĺňa európske štandardy a bude tak môcť v nasledujúcich rokoch slúžiť cestujúcej verejnosti z celého regiónu. Spolu s modernizáciou autobusov, staníc a zastávok je pre budúcnosť verejnej dopravy v Košickom kraji dôležitá aj integrácia dopravy. Spoľahlivá a moderná verejná doprava je riešením na zamedzenie preplnených ciest autami a je pre obyvateľov a návštevníkov kraja pohodlným, spoľahlivým a k životnému prostrediu šetrnejším dopravným prostriedkom,“ povedal Gejza Sačko, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Michalovce, a.s.

Prestupný terminál bol financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu, ktorého sprostredkovateľským orgánom je Košický samosprávny kraj. Žiadateľom bola spoločnosť ARRIVA Michalovce, a.s. Jeho výstavba sa vyšplhala na 1 187 000 eur, z toho autobusový dopravca financoval 15 percent. Výstavba nového prestupného terminálu sa začala v apríli 2020, stavebné práce trvali osem mesiacov.

Tlačová správa
Foto: ARRIVA Michalovce