Značná časť autobusových spojení na Spiši bude od 12. decembra premávať v pravidelných intervaloch. Taktový systém dopravy zvýši kvalitu dopravných služieb a cestujúcim výrazne uľahčí orientáciu v dopravnom systéme.

Prešovský samosprávny kraj (PSK) zásadným spôsobom zvyšuje kvalitu služieb prímestskej autobusovej dopravy v regióne Spiša. Od decembrovej zmeny cestovných poriadkov, teda od 12. 12., zavádza na viacerých linkách v okolí Popradu tzv. taktovú dopravu.

Tá výrazným spôsobom zjednoduší dopravný systém a zvýši atraktivitu verejnej dopravy. Autobusy budú jazdiť v jednoducho zapamätateľných časových intervaloch, pričom zároveň dôjde k skvalitneniu koordinácie spojov so železničnou dopravou. Ide o jeden z míľnikov v rámci projektu IDS Východ.

„Súčasné cestovné poriadky s nepravidelnými odchodmi a jazdnými časmi či množstvom poznámok a výnimiek pôsobia na cestujúcich zložito a chaoticky. Dôsledkom toho je stále menší počet cestujúcich v prímestských autobusoch. Tento trend chceme zvrátiť zavádzaním taktového systému dopravnej obsluhy, ktorý je založený na pravidelných intervaloch odchodov autobusov zo zastávok – zväčša 30, 60, alebo 120-minútových – ako aj na rovnomernejšej ponuke spojení v priebehu dňa namiesto často kritizovaných súbehov. V praxi to bude fungovať tak, že každú hodinu pôjde spoj zo zastávky v rovnakú minútu. Autobusy už teda nebudú odchádzať v rôznych časoch a cestujúci si tak nebudú musieť zakaždým v cestovnom poriadku kontrolovať konkrétny čas odchodu každého spoja,“ vysvetlil predseda PSK Milan Majerský.

Zavedenie taktovej dopravy je kľúčovým prvkom každého úspešného integrovaného dopravného systému vo svete. Cestujúci si jednoduchšie zapamätajú odchody zo svojej zastávky a vďaka väčšiemu počtu pravidelných spojení a prestupných nadväzností v priebehu dňa budú schopní využívať verejnú dopravu omnoho flexibilnejšie.

„Verejná doprava v tatranskom regióne je špecifická aj v tom, že okrem miestnych obyvateľov prepravuje aj množstvo turistov. Uplatňovaním moderných trendov teda v tomto prípade prispejeme aj k rozvoju cestovného ruchu a ekologickejšej mobilite v chránených územiach,“ dodal Majerský.

Komplexné zmeny v dopravnom systéme, založené na postupnom zavádzaní integrovaných taktových cestovných poriadkov, budú v spolupráci s jednotlivými dopravcami v priebehu najbližších rokov realizované v ďalších regiónoch Prešovského samosprávneho kraja.

Výrazné skvalitnenie dopravy môžu cestujúci od 12. decembra očakávať najmä na linkách:

 • Štrbské Pleso – Vyšné Hágy – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica – Lendak
 • Poprad – Starý Smokovec – Tatranská Lomnica – Ždiar – Tatranská Javorina
 • Poprad – Svit – Mengusovce – Štôla – Vyšné Hágy
 • Poprad – Svit – Lučivná – Štrba – Štrbské Pleso
 • Poprad – Svit – Lučivná – Štrba – Važec
 • Poprad – Svit –  Lučivná – Šuňava – Liptovská Teplička
 • Poprad – Kežmarok – Spišská Belá – Lendak
 • Poprad – Kežmarok – Spišská Stará Ves – Červený Kláštor – Veľká Lesná
 • Poprad – Levoča – Spišské Podhradie
 • Poprad – Spišská Teplica
 • Kežmarok – Stará Lesná – Tatranská Lomnica
 • Levoča – Spišské Podhradie – Spišské Vlachy – Krompachy
 • Levoča – Vyšné Repaše – Brutovce – Vyšný Slavkov
 • Spišské Podhradie – Studenec – Ordzovany – Bijacovce

Tlačová správa PSK
Foto: shutterstock