So začiatkom nového školského roka sa už tradične mení aj režim prešovskej mestskej hromadnej dopravy. Od 1. septembra 2021 vstúpia do platnosti nové cestovné poriadky autobusových aj trolejbusových liniek.

Menšie úpravy odchodov spojov sa dotknú 18-tich liniek (č. 1, č. 7, č. 11, č. 12, č. 14, č. 15, č. 21, č. 22, č. 28, č. 29, č. 30, č. 33, č. 34, č. 39, č. 43, č. 44, č. 45 a č. 46).Ďalšie tri linky budú premávať v mierne zmenenom režime (č. 32, č 36 a č. 38). Na cesty sa od septembra sa vráti aj 13 školských spojov, pričom piatich sa dotknú úpravy v cestovných poriadkoch (šk. spoje F, K, M, P a T).

Autobusová linka č. 11 bude od 1. 9. 2021 premávať po upravenej trase cez zastávky Čierny most, Rusínska, Martina Benku, Pavla Horova a Lesnícka. Zruší sa tak pôvodná trasa cez Východnú ulicu, ktorá bola veľmi málo vyťažená.

Na trase linky č. 22 v Teriakovciach bude zriadená nová zastávka MHD Šalgovia medzi zastávkami Labutia a Rázcestie Teriakovce. Obojsmerná zastávka sa nachádza v II. tarifnom pásme a bude obsluhovaná v režime „na znamenie“.

Zastávka Námestie mládeže, na trase liniek č. 2, č. 15, č. 34 a č. 38, bude fungovať v režime na znamenie z dôvodu nižšej frekvencie nástupu a výstupu cestujúcich.

Okrem toho sa rozširuje trasa linky č. 44 až do obce Dulova Ves. Obsluhované budú nové zastávky Dulova Ves, Dulova Ves-kostol, Vlčie Doly, Zlatobanská (len v smere do Dulovej Vsi) a Valkovská. Zastávka Solivar bude mať vytvorené nástupiská osobitne pre linku 44 na Zlatobanskej ul., aby nemuseli autobusy zachádzať do obratiska a komplikovane z neho vychádzať. Zavedením MHD do Dulovej Vsi sa nijako nezvýšia nároky na personál a vozopark, keďže sa spoje len predĺžia.

Zdroj: TS MsÚ
Foto: shutterstock