Vo vozidlách postačí rúško, obnoví sa aj dopytové otváranie dverí.

Vďaka zlepšeniu pandemickej situácie dôjde v prešovskej MHD od pondelka 31. mája 2021 k obnoveniu dopytového otvárania dverí. Cestujúci si otvorí dvere stlačením tlačidla na madle alebo na dverách. Pre vystúpenie na zastávke na znamenie alebo pre vystúpenie s kočíkom alebo invalidným vozíkom je potrebné stlačiť tlačidlo STOP.

Od pondelka sa ruší povinnosť nosenia respirátora vo vozidlách prešovskej MHD. Cestujúci však budú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty aspoň pomocou tvárového rúška. Táto povinnosť platí aj v predajniach cestovných lístkov DPmP, a. s.

Naďalej zostáva zrušený doplnkový predaj cestovných lístkov u vodiča. Cestovný lístok si cestujúci môže zakúpiť v automate, formou SMS alebo v predajni. Nástup a výstup cez predné dvere je zakázaný s výnimkou zrakovo postihnutých cestujúcich. Priestor pri kabíne vodiča je vymedzený páskou.

Všetky vozidlá MHD sú každý deň dezinfikované špeciálnym roztokom, ktorý je aplikovaný vysokotlakovým rozprašovačom.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: shutterstock