V Košiciach počas Dušičiek posilnia dopravu, v Prešove budú k cintorínu vypravovať kapacitnejšie vozidlá.

Vo štvrtok 28. 10. a v piatok 29. 10. 2021 sú jesenné prázdniny, linky MHD Košice a Prešov premávajú počas týchto dní podľa režimu cestovných poriadkov ,,pracovné dni bez školského vyučovania“.

Posilnenie MHD Košice počas Dušičiek

Na linke č. 16 budú vypravené veľkokapacitné autobusy a na linke č. 33 budú posilnené spoje podľa osobitných cestovných poriadkov.

Od soboty 30. 11. až do pondelka 1. 11. 2021 bude MHD premávať v režime ,,voľné dni“ a na linke č. 16 budú vypravené veľkokapacitné autobusy. Na linke č. 33 budú posilnené spoje podľa osobitných cestovných poriadkov, spoj o 14.42 h zo Staničného námestia nebude vykonaný. Na linke č. 54 bude zabezpečená mimoriadna prevádzka v polhodinových intervaloch. V prípade neprejazdnosti Cintorínskej ulice využijú linky č. 12 a 54 odklonenú trasu cez Autocamping.

V Prešove budú jazdiť kapacitnejšie vozidlá

Na každoročný zvýšený dopyt po mestskej doprave počas Dušičiek reaguje aj Dopravný podnik mesta Prešov (DPMP). Cez víkend 30. – 31. 10. 2021 bude na linkách 10, 19 a 29 k cintorínu vypravovať kĺbové autobusy a štandardný autobus na linke 12.

V sobotu 30. 10. 2021 nebude z dôvodu prekopávky a ďalších prác na cestnej komunikácii obsluhovaná zastávka Petrovianska, týka sa to liniek 14 a 26. V pondelok 1. 11. 2021 premáva MHD ako počas nedele.

Od 2. 11. 2021 MHD Prešov a MHD Košice opäť pokračuje v režime ,,pracovné dni“.

Foto: shutterstock