Návšteva Svätého Otca Františka v Prešove 14. septembra 2021 si vyžiada viaceré zmeny v MHD aj v prímestskej autobusovej doprave.

V Prešove bude počas návštevy Svätého Otca Františka 14. septembra 2021 fungovať MHD v špeciálnom režime. Niektoré zmeny začnú platiť už o deň skôr 13. septembra 2021. V prímestskej autobusovej doprave bude v deň návštevy pápeža platiť prázdninový režim. Zo záchytných parkovísk bude veriacich zvážať kyvadlová doprava. Jazda MHD a kyvadlovou dopravou bude 14. septembra bezplatná. Premávať budú aj mimoriadne vlaky.

Organizácia prímestskej dopravy

Prímestská autobusová doprava na východe Slovenska bude počas návštevy Svätého Otca 14. septembra 2021 jazdiť v prázdninovom režime. Spoje prímestskej autobusovej dopravy nebudú v Prešove obsluhovať zastávku Prešovská univerzita. Prímestská doprava bude už od pondelka 13. septembra 2021 od 20.00 h odklonená na Hlavnú ulicu. Cez centrum mesta budú premávať spoje v smere na Levoču, Poprad a Margecany.

Organizácia MHD

Prešovská MHD bude počas návštevy pápeža 14. septembra 2021 fungovať v špeciálnom režime. Prvé dopravné obmedzenia súvisiace s návštevou Svätého Otca v meste Prešov vstúpia do platnosti už o deň skôr v pondelok 13. septembra. 

V pondelok 13. septembra 2021 sa zmena premávky dotkne siedmych liniek:

Linka č. 2:

• Spoje z Budovateľskej o 20:05 a 20:35 budú skrátené po zastávku Čierny most.

• Spoje z Bajkalskej o 19:50 a 20:50 budú vykonané o 20:05 a 21:05 po Trojicu, ďalej budú pokračovať ako linka 5 na Budovateľskú.

• Spoje z Dúbravy o 20:20 a 21:20 budú vykonané o 20:35 a 21:35 po Trojicu, ďalej budú pokračovať ako linka 5 na Budovateľskú.

Linka č. 5:

• Vykonané budú skrátené spoje Trojica – Budovateľská o 20:15, 20:45, 21:15 a 21:45.

• Vykonaný bude skrátený spoj Čierny most – Bajkalská o 20:27.

Linka č. 5D:

Vykonaný bude skrátený spoj Čierny most – Dúbrava o 20:57.

Linka č. 27:

Spoje od 16:00 budú premávať po obchádzkovej trase Terchovská – Pod Kamennou baňou – Pražská – Košická – Železničná stanica – Na Hlavnej – Duklianska – Hviezdna – Dilongova – Vajanského – Poliklinika – Obrancov mieru – Pod Kalváriou – Terchovská.

• V smere na Terchovskú neobslúži zastávky Trojica, Na Hlavnej, Veľká pošta, Čierny most a Pod Kamennou baňou; obojsmerne neobslúži zastávky Škultétyho a Mestská hala.

Linka č. 34:

Spoj o 21:55 pôjde po trase Sídlisko III – Levočská – Trojica – Na Hlavnej – Čierny most – Budovateľská – Jilemnického – Košická – Švábska – Pod Šalgovíkom – Sibírska.

• Neobslúži zastávky Obrancov mieru, Nám. mládeže, Duchnovičovo nám. a Prešovská univerzita.

Linka č. 38:

Spoje po 20:00 pôjdu po trase Sídlisko III – Clementisova – Poliklinika – Na Hlavnej – Čierny most – Železničná stanica – Lesnícka – Sibírska a späť.

• Od spojov o 19:48 zo Sibírskej a 19:55 zo Sídliska III.

• Neobslúžia zastávky Obrancov mieru, Nám. mládeže, Duchnovičovo nám., Prešovská univerzita a Škultétyho.

Linka č. N1:

Spoje po 22:00 pôjdu po trase Sídlisko III – Clementisova – Obrancov mieru – Malá stanica – Pavlovičovo nám. – Čierny most – Švábska – Solivar – Pod Šalgovíkom a späť.

• Neobslúži zastávky Duchnovičovo nám., Prešovská univerzita a Škultétyho. Ostatné linky MHD premávajú 13. 9. 2021 bez zmeny trasy.

Organizácia premávky MHD počas návštevy Sv. Otca v Prešove. Zdroj: MsÚ Prešov.

V utorok 14. septembra mimoriadny cestovný poriadok v MHD:

V deň návštevy pápeža 14. septembra 2021 bude v Prešove platiť mimoriadny cestovný poriadok. Týkať sa bude liniek č. 1, 5, 7, 8, 24, 34, 34A a 38. V tento deň nebudú premávať školské spoje A, E, H, J a P.MHD Prešov bude pre každého v tento deň bezplatná v I. aj v II. pásme. Zmena premávky sa 14. septembra dotkne desiatich liniek:

Linka č. 2:

Nebude premávať, zastávku Obrancov mieru obsluhujú upravené linky 15, 24, 27 a N1.

Linka č. 5 a 5D:

Premávka v trase Dúbrava/Bajkalská – Sabinovská – Trojica – Štúrova – Budovateľská a späť.

• Je vydaný osobitný cestovný poriadok pre túto linku,

• Neobslúži zastávky Poliklinika, Obrancov mieru, Nám. mládeže, Duchnovičovo nám. Prešovská univerzita a Škultétyho.

Linka č. 15:

Spoje od 6:00 do ukončenia uzávierky budú premávať po obchádzkovej trase Za Kalváriou – Pražská – Košická – Železničná stanica – Grešova – Detská nemocnica – Moyzesova – DJZ – Trojica – Poliklinika – Obrancov mieru/Kollárova – Pod Kalváriou – Za Kalváriou.

• V smere k Detskej nemocnici neobslúži zastávky Zimný štadión, Pod Kalváriou, SOŠ lesnícka, Kollárova, Sázavského, Odborárska, Centrál, Poliklinika, Trojica a Na Hlavnej.

Linka č. 27:

Do ukončenia uzávierky bude premávať po obchádzkovej trase Terchovská – Pod Kamennou baňou – Pražská – Košická – Železničná stanica – Na Hlavnej – Duklianska – Hviezdna – Dilongova – Vajanského – Poliklinika – Obrancov mieru – Pod Kalváriou – Terchovská.

Linka č. 34:

Bude rozdelená na 2 časti:

• 34 v trase Sídlisko III – Clementisova – Hlavná – Budovateľská a späť (trolejbus).

• 34A v trase Pod Šalgovíkom – Švábska – Košická – Železničná stanica – Štúrova – Budovateľská – Jilemnického – Košická – Švábska – Pod Šalgovíkom (autobus).

• Je vydaný osobitný cestovný poriadok pre túto linku.

Linka č. 38:

Do ukončenia uzávierky ul. 17. novembra bude premávať v trase Sibírska – Lesnícka – Železničná stanica – Štúrova – Budovateľská a späť.

• Je vydaný osobitný cestovný poriadok pre túto linku.

Linka č. 42:

Počas uzávierky prejazdu Jilemnického – Pražská nebude táto linka premávať vôbec.

• Lokalita Borkút bez obsluhy MHD, najbližšie zastávky: Budovateľská a Priecestie (Haniska).

Linka č. 43:

Bude premávať po obchádzkovej trase Železničná stanica – Čierny most – Okružná – Floriánova – Požiarnická ul. – Kollárova – Centrum – Bajkalská – Sabinovská – Duklianska – Fakultná nemocnica – Kpt. Nálepku.

• Neobslúži zastávky Škultétyho, Mestská hala, Pod Kam. baňou, Zimný štadión a Pod Kalváriou.

Linka č. N1:

Spoje 14. 9. 2021 nadránom pôjdu po trase Sídlisko III – Clementisova – Obrancov mieru – Malá stanica – Pavlovičovo nám. – Čierny most – Švábska – Solivar – Pod Šalgovíkom a späť.

• Neobslúži zastávky Duchnovičovo nám., Prešovská univerzita a Škultétyho.

Ostatné linky MHD premávajú 14.9.2021 bez zmeny trasy. Linkové cestovné poriadky na tento deň sú k dispozícii v priloženom dokumente.

Organizácia kyvadlovej dopravy

Veriacich bude na stretnutie s pápežom Františkom bezplatne zvážať kyvadlová doprava. Autobusy budú zabezpečovať dopravu zo záchytných parkovísk:

 • 1. Trasa Veľký Šariš, žel. st. – Malý Šariš, Logistické centrum Vector parks – Prešovská univerzita
 • Označenie autobusov P-SARISKyvadlová doprava obsluhuje záchytné parkovisko:
  • P15 – AUTO Veľký Šariš, železničná stanica
  • P14 – AUTO Veľký Šariš, pivovar
  • P11 – AUTO Malý Šariš, Logistické centrum Vector parks
 • 2. Trasa Diaľnica D1, západ – Prešovská univerzita:
  • Označenie autobusov P-DIAĽNICA PP
  • Kyvadlová doprava obsluhuje záchytné parkovisko:
   • P-DIAĽNICA PP
 • 3. Trasa Diaľnica D1, juh – Prešovská univerzita:
  • Označenie autobusov P-DIAĽNICA KE
  • Kyvadlová doprava obsluhuje záchytné parkovisko:
   • P-DIAĽNICA KE

Prvé dve trasy budú mať výstupnú zastávku pri Prešovskej univerzite a tretia trasa na zastávke MHD Štúrova.

Mapa záchytných parkovísk + MHD. Zdroj. MsÚ Prešov.

Podrobnú mapu parkovania nájdete na: https://bit.ly/3twjOhG

Mimoriadne vlaky

Mimoriadne vlaky budú prevádzkované nad rámec bežného grafikonu a premávať budú na trasách:

Trať 188: Košice – Prešov – Lipany – Plaveč
Úsek Košice – Prešov:
Os (Košice 2:00 – Prešov 2:39)
Os (Košice 3:00 – Prešov 3:39)
Os (Košice 4:35 – Prešov 5:22)
REX (Prešov 12:16 – Košice 12:46)
REX (Košice 12:08 – Prešov 12:39)
REX (Prešov 13:16 – Košice 13:46)
REX (Košice 13:08 – Prešov 13:39)
REX (Prešov 15:16 – Košice 15:50)
REX (Košice 19:12 – Prešov 19:42)
REX (Košice 20:12 – Prešov 20:42)

Úsek Prešov – Lipany – Plaveč:
Os (Plaveč 1:30 – Prešov 2:39)
Os (Plaveč 2:46 – Prešov 3:55)
Os (Prešov 13:53 – Plaveč 15:02)
Os (Prešov 14:53 – Lipany 15:30)

Úsek Veľký Šariš – Prešov:
Os (Veľký Šariš 0:30 – Prešov 0:40)
Os (Veľký Šariš 1:00 – Prešov 1:10)
Os (Veľký Šariš 1:30 – Prešov 1:40)
Os (Veľký Šariš 2:00 – Prešov 2:10)
Os (Veľký Šariš 3:00 – Prešov 3:10)
Os (Veľký Šariš 4:00 – Prešov 4:10)
Os (Veľký Šariš 4:30 – Prešov 4:40)

Tieto vlaky sú súčasťou kyvadlovej dopravy z Veľkého Šariša do Prešova. Odporúčaná zastávka výstupu je Prešov, Mesto.

Trať 180, Poprad-Tatry – Prešov:
REX (Poprad-Tatry 2:40 – Prešov 4:03) /mimo Kysak/
REX (Prešov 14:02 – Poprad-Tatry 15:24) /mimo Kysak/

Trať 185, Poprad-Tatry – Plaveč:
Os (Poprad-Tatry 1:10 – Plaveč 2:36) /prípoj smer Prešov/
Os (Stará Ľubovňa 1:00 – Plaveč 1:19) /prípoj smer Prešov/
Os (Plaveč 15:20 – Stará Ľubovňa 15:38) /prípoj z Prešov/

Trať 190, Košice – Čierna nad Tisou:
Os (Čierna nad Tisou 2:00 – Košice 3:45)
Os (Košice 20:13 – Čierna nad Tisou 21:53)

Trať 190/191, Košice – Humenné:
REX (Humenné 10:30 – Košice 12:05)
REX (Košice 20:07 – Humenné 21:39)

Trať 193/191, Prešov – Humenné – Medzilaborce:
Os (Humenné 1:00 – Prešov 2:27)
Predĺženie trasy vlaku Os 9140 (Medzilaborce mesto 1:58 – Humenné 2:56/3:05 – Vranov nad Topľou 3:34/3:35), ďalej bez zmeny
Zavedenie a predĺženie vlaku Os 9125 (Prešov 15:44 – Humenné 17:21/17:29 – Medzilaborce mesto 18:30)
Os (Prešov 19:44 – Humenné 21:21/21:45 – Medzilaborce mesto 22:47)

Trať 194, Prešov – Bardejov:
Os (Bardejov 1:00 – Prešov 2:06)
Os (Bardejov 2:00 – Prešov 3:06)
Predĺženie trasy vlaku Os 9200 (Kapušany pri Prešove 4:40 – Prešov 4:51)
Os (Prešov 15:12 – Bardejov 16:20)
Os (Prešov 19:50 – Bardejov 21:04)

Trať 196, Humenné – Stakčín:
Os (Stakčín 2:10 – Humenné 3:00)
Os (Humenné 21:45 – Stakčín 22:32)

Diaľková doprava
RR (Trenčín 21:00 /odchod 13. 9. 2021/ – Prešov príchod 1:33), priama súprava od vlaku RR 715 v Trenčíne
R (Zvolen 1:20 – Košice 4:45)
R (Žilina 9:42 – Košice 13:03)
Predĺženie vlaku R 764 -> vedený ako RR 17 764 do Bratislavy s príchodom 23:53 (predĺženie o úsek Trenčín – Bratislava)
R (Košice 20:00 – Zvolen 23:25)

Podrobné informácie o mimoriadnych vlakoch nájdete na www.zssk.sk.

Cestovné poriadky mimoriadnych osobných vlakov:
ŽSR 180 Žilina – Poprad-Tatry – Kysak – Košice (PDF 760 kB)
ŽSR 185 Poprad-Tatry – Plaveč; Studený Potok – Tatranská Lomnica (PDF 153 kB)
ŽSR 188 Košice – Plaveč – Muszyna (PDF 195 kB)
ŽSR 190 Košice – Čierna nad Tisou – Čop; Kalša – Trebišov (PDF 165 kB)
ŽSR 191 Lupków – Medzilaborce – Michaľany (PDF 205 kB)
ŽSR 193 Prešov – Humenné (PDF 99 kB)
ŽSR 194 Prešov – Bardejov (PDF 90 kB)
ŽSR 196 Humenné – Stakčín (PDF 78 kB)

V deň návštevy Sv. Otca v Prešove budú premávať mimoriadne vlaky. Foto: shutterstock.

Všetky potrebné informácie o návšteve Sv. Otca v Prešove nájdete na web stránkach:
https://www.presov.sk/navsteva-papeza-v-presove.html
https://www.navstevapapeza.sk/sk/presov

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: shutterstock