Podmienky nároku na bezplatnú verejnú dopravu pre osoby so štatútom dočasného útočiska budú upravené.

Od 1. júla 2022 dôjde k úprave podmienok bezplatnej prepravy vlakmi a prímestskými autobusmi pre občanov Ukrajiny. Bezplatná preprava bude regulovaná na základe jasne stanovených pravidiel, ktoré boli schválené Ústredným krízovým štábom.

Pravidlá bezplatnej prepravy pre utečencov z Ukrajiny od 1. 7. 2022 v slovenskom jazyku: TU
Pravidlá bezplatnej prepravy pre utečencov z Ukrajiny od 1. 7. 2022 v ukrajinskom jazyku: TU
Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere občana Ukrajiny: TU

Foto: shutterstock