Informačný systém IDS predstavuje technickú podmienku informačnej integrácie verejnej dopravy. Je úzko spojený s centrálnym dispečingom, pričom jeho hlavnou funkciou je priebežné a spoľahlivé poskytovanie statických aj dynamických dát z dopravy v reálnom čase, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie zariadení a softvérových aplikácií, akými sú napr. informačné tabule, hlásiče, vyhľadávače spojení, či mobilné aplikácie.

Cieľom je jednotné a prehľadné poskytovanie informácií pre cestujúcu verejnosť. Ide o pravidelné odchody, aktuálne meškania, polohy spojov na mape, dôležité upozornenia, či mimoriadnosti v doprave, a to na staniciach/zastávkach, vo vozidlách verejnej dopravy, aj vo virtuálnom priestore.

V auguste 2022 bola schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na vytvorenie centrálneho dispečerského a informačného systému IDS Východ. Aktuálne sa pripravuje verejné obstarávanie na jeho zabezpečenie. Predpokladaný termín ukončenia verejnej súťaže je december 2022.