Informačný systém IDS predstavuje technickú podmienku informačnej integrácie verejnej dopravy. Je úzko spojený s centrálnym dispečingom, pričom jeho hlavnou funkciou je priebežné a spoľahlivé poskytovanie statických aj dynamických dát z dopravy v reálnom čase, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie zariadení a softvérových aplikácií, akými sú napr. informačné tabule, hlásiče, vyhľadávače spojení, či mobilné aplikácie.

Cieľom je jednotné a prehľadné poskytovanie informácií pre cestujúcu verejnosť. Ide o pravidelné odchody, aktuálne meškania, polohy spojov na mape, dôležité upozornenia, či mimoriadnosti v doprave, a to na staniciach/zastávkach, vo vozidlách verejnej dopravy, aj vo virtuálnom priestore.

Softvér na prevádzku dispečingu dodá firma TransData, s.r.o. ako úspešný uchádzač, s ktorým bola podpísaná 22. marca 2023 zmluva, do piatich mesiacov. Pravdepodobne teda do konca augusta 2023. V tomto období budú na pravidelnej báze prebiehať konzultácie a vopred stanovené akceptačné testovania a kontroly dodaných súčastí diela. Po kompletnom dodaní prebehne mesačná testovacia prevádzka. Poslednou fázou je dvojmesačná pilotná prevádzka na reálnych údajoch dopravcov v Košickom kraji. Ostré spustenie systému je plánované od 1. januára 2024.