AKTUALIZOVANÉ. Vlaková doprava bude v úseku Veľká Ida – Moldava nad Bodvou nahradená autobusmi.

Práce na elektrifikácii železničnej trate medzi Košicami a Moldavou nad Bodvou si vyžiadajú obmedzenia. V úseku Veľká Ida – Moldava nad Bodvou dôjde k zavedeniu náhradnej autobusovej dopravy. Výluka na uvedenej železničnej trati prebiehala od pondelka 7. marca do štvrtka 10. marca 2022 a pokračovať bude aj v ďalšom týždni od pondelka 14. marca do štvrtka 17. marca 2022. Výluka bude prebiehať od 7.30 h do 17.25 h.

V dôsledku výlukových prác budú na úseku:

  • Košice – Moldava nad Bodvou a späť nahradené autobusovou dopravou (NAD) nasledovné vlaky:
  • RR 912, RR 911, RR 914, RR 915, RR 918, RR 917, RR 920, RR 919,
  • Veľká Ida – Moldava nad Bodvou mesto a späť nahradené NAD nasledovné vlaky:
  • Os 6408, Os 6411, Os 6412, Os 6415, Os 6416, Os 6419, Os 6420, Os 6423, Os 6424, Os 6427,
  • Moldava nad Bodvou – Moldava nad Bodvou mesto nahradený NAD vlak:
  • Os 6404,

NAD začína vlakmi:

  • R 912 Košice 07:23 – Moldava nad Bodvou 07:48 – Zvolen os. st. 10:48,
  • R 911 Zvolen os. st. 5:13 – Moldava nad Bodvou 08:11 – Košice 08:38,

končí vlakmi:

  • Os 6424 Košice 16:32– Veľká Ida 16:54 – Moldava nad Bodvou 17:10 – Moldava nad Bodvou mesto 17:12,
  • Os 6427 Moldava nad Bodvou mesto 16:50 – Moldava nad Bodvou 16:52 Veľká Ida 17:08 –Košice 17:30.

V dôsledku výlukových prác môže dôjsť k približne 25 minútovému meškaniu vlakov. V prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov. Mimoriadny prestup je pri vlaku R 922 v ŽST Moldava nad Bodvou.

Autor: IDS Východ, s.r.o.
Foto: shutterstock