Extraordinary

In KSK bus connections for students are temporarily canceled

Prímestské autobusové spoje pre študentov nebudú v Košickom samosprávnom kraji premávať dočasne od piatka 16. októbra 2020. KSK túto zmenu schválil vzhľadom k poklesu cestujúcich kvôli dištančnému vzdelávaniu na

Integrated transport

Establishment of an association of public transport organizers

Traja slovenskí organizátori integrovaných dopravných systémov (IDS) založili v auguste 2020 združenie pod názvom Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (SAOVD). Asociácia oficiálne vznikla dňa 8. októbra

Integrated transport

Representatives of IDS Východ, s.r.o. negotiated in the Tatras

Na mestskom úrade vo Vysokých Tatrách prebehlo stretnutie zástupcov mesta Vysoké Tatry, obce Štrba, Prešovského samosprávneho kraja a spoločnosti IDS Východ, s.r.o., ktorá je organizátorom integrovanej

Events and tourism

Children and adults were transported by historic bus

Spoločnosť IDS Východ, s.r.o., ktorej zakladateľmi sú Košický a Prešovský samosprávny kraj, ponúkla verejnosti možnosť previesť sa retro autobusom. Jazda prebiehala na dvoch trasách medzi Prešovom

imhd.sk_164775
Integrated transport

The city of Prešov also joined IDS Východ

Cieľom spoločnosti založenej samosprávnymi krajmi na východe Slovenska, IDS Východ, s.r.o., je skoordinovať všetky druhy dopravy v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji – mestskej, prímestskej autobusovej ako

pexels-photo-1108832
Professional activity

Sustainable Mobility Plan of the Košice Self-Governing Region

Je vykonávací strategický dokument, ktorý je podmienkou na čerpanie finančných zdrojov z Integrovaného regionálneho operačného programu. Cieľom dokumentu je podrobne analyzovať dopravnú infraštruktúru a dopravné módy v Košickom

pexels-photo-3578767
Professional activity

Transport service plan of the Prešov self-governing region

V súčasnosti prebieha spracovanie diela Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja, ktorého zhotoviteľom je Žilinská univerzita v Žiline. Termín odovzdania diela je stanovený na marec 2021.

2019-15-08-14-10-38-800-800-2-bus-solaris
Professional activity

Collection of data on suburban bus transport

Prímestská autobusová doprava (PAD) pri enormnom náraste trhu s osobnou mobilitou čelí v súčasnosti rôznym výzvam. Na to, aby sme dokázali rýchlo reagovať na modalitu obyvateľstva a konkurovať

pexels-lukas-590045
Professional activity

Study of the IDS transport-tariff system of the Košice self-governing region and study of the feasibility of IDS tariff-information provision

Štúdia prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS slúži ako východisko pre projekty zamerané na obnovu vybavovacieho a informačného systému autobusových dopravcov

pexels-fabrizio-verrecchia-298018
Professional activity

Common transport regulations and common tariff KSK and PSK

KSK v roku 2015 zabezpečil spracovanie štúdie Prepravno-tarifný systém IDS Košického samosprávneho kraja a štúdia realizovateľnosti tarifno-informačného zabezpečenia IDS, ktorú spracovala Žilinská univerzita v Žiline, kolektív Katedry cestnej