V tejto sekcii je možné nahliadnuť do výročných správ spoločnosti IDS Východ, s.r.o. Dokumenty poskytujú komplexný pohľad na výsledky hospodárenia spoločnosti za daný kalendárny rok. Odborné materiály sa týkajú aj stručného prehľadu o ekonomike spoločnosti, personalistike, základných úlohách a cieľoch IDS Východ, s.r.o.