V tejto sekcii je možné nahliadnuť do výročných správ spoločnosti IDS Východ, s.r.o. Dokumenty poskytujú komplexný pohľad na výsledky hospodárenia spoločnosti za daný kalendárny rok. Odborné materiály sa týkajú aj stručného prehľadu o ekonomike spoločnosti, personalistike, základných úlohách a cieľoch IDS Východ, s.r.o.

obrazok_vyrocna_sprava

testovacia vyrocna sprava

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
obrazok_vyrocna_sprava

Vyrocna sprava test

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut